Publicēts: 01.11.1996. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 1996. gada 1. novembrī

Bankām, kurām atļauts pieņemt privātpersonu noguldījumus, saskaņā ar "Kredītiestāžu likuma" 93. pantu savas pirmā, otrā un trešā ceturkšņa bilances ir jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" attiecīgi līdz 1. maijam, 1. augustam un 1. novembrim.

Bankas, kurām šobrīd atļauts piesaistīt privātpersonu noguldījumus, sarindotas pēc pašu kapitāla apjoma saskaņā ar laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicētajām 1996. gada 30. septembra bilancēm.


Nr.
p. k.
Banka Pašu kapitāls
(tūkst. latu)
1995. gada
pārskata auditors
1994. gada
pārskata auditors

1. A/s "Latvijas Unibanka" 25 474 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
2. A/s "Parekss-banka" 22 133 Arthur Andersen Arthur Andersen
3. A/s "Rīgas komercbanka" 10 042* Price Waterhouse Price Waterhouse
4. A/s "Rietumu banka" 8 491 Deloitte & Touche Arthur Andersen
5. A/s "Latvijas zemes banka" 6 939 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
6. A/s "Baltijas tranzītu banka" 6 829 Arthur Andersen Arthur Andersen
7. A/s "Saules banka" 4 646 Coopers & Lybrand Price Waterhouse
8. Valsts a/s "Latvijas hipotēku un zemes banka" 2 829 Deloitte & Touche K. Pazāns
9. A/s "Multibanka" 2 235 Price Waterhouse Price Waterhouse
10. A/s "Hansabank – Latvija" 2 116 Coopers & Lybrand Coopers & Lybrand
11. Privatizējamā valsts a/s "Latvijas krājbanka" 1 509** Price Waterhouse Price Waterhouse
12. Société Générale Rīgas nodaļa nav nodalīts Arthur Andersen Nodaļa sāka
darbību 1995. gadā

* Latvijas Bankas vērtējums nesakrīt ar publicētajā bilancē norādīto pašu kapitālu.
** Privatizācijas sertifikātu novērtējums bankas bilancē ir Ls 2.27 par vienu sertifikātu.

Arī a/s "Latvijas investīciju banka" veicamo banku operāciju (darījumu) klāsts nav ierobežots.

Atgādinām, ka, lemjot par savu līdzekļu uzticēšanu kādai no Latvijas bankām, pašu kapitālu vēlams aplūkot attīstībā, t.i., salīdzinot ar iepriekšējo ceturkšņu un gadu rezultātiem. Jāpievērš uzmanība arī tam, vai bankas pēdējo divu gadu pārskatus ir pārbaudījusi un pozitīvu atzinumu devusi starptautiska auditorfirma.

 

Papildinformācija

Veicamo banku operāciju (darījumu) klāsts nav ierobežots arī pagājušā gada nogalē izveidotajām bankām - a/s "Māras banka" (licence izsniegta 07.11.1996.) un a/s "Vereinsbank Rīga" (licence izsniegta 19.12.1996.).