Publicēts: 04.08.2000. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 2000. gada 4. augustā

Latvijas Bankas valde 3. augusta sēdē apstiprināja jaunus "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumus" (iepriekš - "Latvijas Bankas organizēto Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumi") un "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumus" (iepriekš - "Noteikumi Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsolēm Latvijas Bankā").

Abi jaunie normatīvie dokumenti stāsies spēkā šī gada 8. septembrī līdz ar vairākiem citiem dokumentiem, kas reglamentē darījumus ar vērtspapīriem Latvijas Bankā. Tajos panākta definīciju un koncepcijas atbilstība jau apstiprinātajiem "Latvijas Bankas organizētās vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumiem". Latvijas Banka turpmāk otrreizējā tirgus un reverse repo darījumos izmantos arī privātā sektora vērtspapīrus. Norēķinu principi ir saskaņoti ar Eiropas Kopienas direktīvu Nr. 98/26/EC "Par norēķinu pabeigtību maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmās".

Vēl jāatzīmē, ka "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru otrreizējā tirgus izsoļu noteikumos" otrreizējā tirgus izsoles procedūra ir saskaņota ar citu Latvijas Bankas organizēto izsoļu kārtību. Savukārt "Latvijas Bankas organizēto vērtspapīru pirkšanas ar atpārdošanu (reverse repo) izsoļu noteikumos" paredzēts atteikties no izsoles pieteikumu pieņemšanas papīra formātā, pilnībā pārejot uz elektroniskajiem pieteikumiem S.W.I.F.T. formātā.