Publicēts: 01.01.2000. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 2000. gada 1. janvārī

Latvijas finanšu iestādes paziņojušas Latvijas finanšu sektora koordinācijas centram 2000. gada problēmas risināšanai, ka to rīcībā esošais tehniskais nodrošinājums ir gatavs darbam 2000. gadā. Neviena iestāde nav ziņojusi par traucējumiem, kas būtu radušies sakarā ar 2000. gada datorproblēmu vai arī citu iemeslu dēļ. Pēc Latvijas finanšu sektora koordinācijas centra 2000. gada problēmas risināšanai vadītāja, Latvijas Bankas Informācijas sistēmu audita daļas vadītāja Andra Briezes teiktā, 1. janvārī līdz plkst. 14.00 Latvijas finanšu iestādes - Latvijas Banka, Latvijā reģistrētās bankas, Societe Generale nodaļa, kā arī Nacionālais maksājumu centrs, maksājumu karšu centri "Bankserviss" un "Baltijas Karšu centrs", Vērtspapīru tirgus uzraudzības komisija, Latvijas Centrālais depozitārijs un Rīgas Fondu birža - informējušas koordinācijas centru par darbam labvēlīgu situāciju.

Vairākas finanšu iestādes nepārtraukti uzraudzījušas savu informācijas sistēmu darbību. Savukārt vairākās citās iestādēs informācija droši saglabāta, bet serveri un sistēmas atslēgtas, lai izvairītos no datorvīrusiem un datorpirātu iejaukšanās.

2000. gada 1. janvārī pārbaudīts, vai darbojas elektrosistēmas, sakari, datortīklu serveri un programmatūra. Iespēju robežās notikušas programmatūras un datu aizsardzības sistēmu pārbaudes. 2000. gada 2. janvārī paredzēta Latvijas Bankas Elektroniskā klīringa sistēmas darbības pārbaude, kurā būs iespēja piedalīties visiem šīs sistēmas dalībniekiem. Elektroniskā klīringa sistēma 2000. gada 2. janvārī darbosies testa režīmā, un visi dalībnieki varēs nosūtīt Latvijas Bankai speciāli šiem testiem sagatavotus maksājumu failus parastajos laikos un ierastajā veidā. Latvijas Banka pēc plkst. 11.00 veiks rezultātu aprēķinu un to nosūtīšanu visiem dalībniekiem.

Koordinācijas centra darbību vada Latvijas Banka, kura centralizēti apkopo informāciju par visu koordinācijas centra darbībā iesaistīto finanšu institūciju gatavību sekmīgi turpināt sniegt pakalpojumus arī 2000. gadā. Latvijas Banka informē Latvijas vienoto krīzes koordinācijas centru 2000. gada problēmas risināšanai, kas darbojas Satiksmes ministrijas pakļautībā, par situāciju Latvijas finanšu sektorā.

Koordinācijas centrs īpaši aktīvi darbojas 2000. gada 1. un 2. janvārī, un tā mērķis ir apzināt situāciju visā Latvijas finanšu sektorā 2000. gada sākumā. Jau 1999. gada decembrī koordinācijas centra dalībnieki apmainījās ar informāciju par potenciālajām problēmām un kopīgi meklēja risinājumus to novēršanai.

Nepieciešamības gadījumā koordinācijas centrs turpinās darbību arī pēc 2000. gada 2. janvāra.