Publicēts: 24.07.2001. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2001. gada 24. jūlijā

Naudas vēsture vienlaikus ir arī pilsētu un valstu vēsture. Rīgas astoņsimtgades svinībās Latvijas Banka atgādina Latvijas iedzīvotājiem un viesiem galvaspilsētas vēsturi, liekot par to runāt naudai. Šovasar Latvijas Banka noslēdz akciju "Rīgas laiks monētās", kuras ietvaros četrus gadus dažādu laiku, dažādu valdnieku monētas gluži tai pašā tehnikā kā senajā Rīgā kalis Mārtiņš Mikāns no Mikāna zeltkaļa darbnīcas. Akcijas mājvietā - "Kalēja namiņā" - interesentiem bija iespēja iepazīties arī ar Rīgai veltīto jubilejas naudu - Rīgas astoņsimtgadei veltītā sudraba 10 latu monētu sērija ir kļuvusi par ļoti iecienītu dāvanu. Sērijas astoņas monētas rāda notikumus, personas un vietas, kas gadsimtu gaitā Rīgai bijušas visnozīmīgākās.

Akciju iesākām 1998. gadā. Arī tolaik Rīgā notika Dziesmu un deju svētki, un Doma laukumā Mārtiņš Mikāns darināja Voltera fon Pletenberga laika Rīgas zelta guldeņu atveidus varā. Pēc gada daudzviet bija iespēja tikt pie sava laimes vērdiņa - šo Rīgas brīvpilsētas (1565. g.) naudiņu lielu kultūras pasākumu ietvaros kalām Rīgā, Cēsīs, Zosēnos, bet ikgadējā Brīvdabas muzeja gadatirgū kalšanu vēroja cilvēki no visiem Latvijas novadiem. Brīvdabas muzejā pagājušogad tika kalti arī Kārļa XI laika dukāta atveidi. Akcijā kaltās monētas varēja saņemt katrs garāmgājējs, un ik kalšanas dienu kalējs Mārtiņš cilāja veseri apmēram pustūkstoti reižu. Rindā stāvētājiem bija interesants pats dzīvais naudas kalšanas process, kā arī iespēja iegūt "siltu" monētu. Turklāt "Kalēja namiņā" bija apskatāmas arī programmas "Rīgai - 800" monētas, saņemami informatīvi materiāli, tostarp akcijai veltīts buklets, un atbildes uz jautājumiem par naudu un tās tapšanu no Latvijas Bankas speciālistiem.