Publicēts: 26.02.2002. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2002. gada 26. februārī

Latvijas Banka no 2002. gada 1. marta vairs nenoteiks lata kursu pret 12 eiro zonas valstu nacionālajām valūtām (skat. sarakstu tālāk).

Šis Latvijas Bankas solis saistīts ar to, ka no šā gada 1. marta eiro zonas valstīs to nacionālo valūtu banknotes un monētas vairs nebūs maksāšanas līdzeklis. Atlikušo skaidro naudu pret eiro pēc fiksēta maiņas kursa ilgi vai neierobežotu laiku būs iespējams apmainīt šo valstu centrālajās bankās un neilgu laiku - komercbankās.

Valūtas, kuru kursus pret latu no 2002. gada 1. marta Latvijas Banka vairs nenoteiks, un attiecīgās valūtas fiksētais koeficients pret eiro:

DEM    Vācijas marka           

1.95583

BEF     Beļģijas franks             

40.3399

LUF     Luksemburgas franks  

40.3399

ESP     Spānijas peseta          

166.386

FRF     Francijas franks          

6.55957

IEP      Īrijas mārciņa               

0.787564

ITL      Itālijas lira                    

1936.27

NLG    Nīderlandes guldenis    

2.20371

ATS     Austrijas šiliņš  

13.7603

PTE     Portugāles eskudo       

200.482

FIM     Somijas marka

5.94573

GRD    Grieķijas drahma         

340.75

Tiem, kam vēl būs nepieciešamība lietot sarakstā minētās valūtas, pārrēķins uz latiem veicams šādi:
- dalot summu attiecīgajā valūtā ar attiecīgās valūtas fiksēto kursu pret eiro, aprēķināma ekvivalentā summa eiro;
- izmantojot Latvijas Bankas noteikto eiro kursu pret latu, aprēķināma ekvivalentā summa latos.

Piemērs (izmantojot 26.02.2002. valūtu kursus):
Uzņēmumam ir nepieciešams pārvērst 1 000 Somijas marku un 1 000 Īrijas mārciņu latos.
Eiro kurss pret latu ir 0.5607310.

1 000 FIM =   1 000 : 5.94573 = 168.19 EUR
1 000 FIM =   168.19  x 0.560731 = 94.31 LVL
1 000 IEP =    1 000 : 0.787564 = 1 269.74 EUR
1 000 IEP =    1 269.74 x 0.560731 = 711.98 LVL