Publicēts: 13.05.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 13. maijā

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt refinansēšanas, banku noguldījumu Latvijas Bankā un lombarda kredīta procentu likmes.

Pieņemot lēmumu par likmēm, Latvijas Bankas padome vadījusies pēc šādiem apsvērumiem. Latvijas tautsaimniecībā turpinās strauja izaugsme, ko veicina stiprs iekšzemes pieprasījums, tomēr vienlaikus saglabājas vairāki makroekonomiskie riski. Pēdējos mēnešos augstāks par paredzēto bijis patēriņa cenu kāpums, jo inflāciju papildus ietekmē iepriekš precīzi neprognozējami faktori, - galvenokārt ažiotāža saistībā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Straujāks ir kļuvis kredītu pieaugums, ko pamatā nosaka ārvalstu valūtās izsniegto kredītu apjoma palielināšanās. Apzinoties šos un citus riskus, Latvijas Banka jau pirms diviem mēnešiem pacēla refinansēšanas procentu likmi un atlika banku obligāto rezervju prasību samazināšanu ar mērķi veicināt sabalansētu ekonomikas ilgtermiņa izaugsmi. Taču apstākļos, kad Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi aktīvi uzņemas valūtas risku, izvēloties aizdevumus ārvalstu valūtā, centrālās bankas īstenotās monetārās politikas efektivitāte ir ierobežota. Tāpēc vienīgais iedarbīgais instruments ekonomikas ietekmēšanai un makroekonomisko risku iegrožošanai pašlaik ir valdības īstenotā fiskālā politika. Tā kā budžeta ienākumi pārsniedz sākotnējās prognozes, pašlaik ir labvēlīga situācija veikt pasākumus budžeta deficīta samazināšanai, panākot, ka budžeta deficīta līmenis nepārsniedz 1.0-1.5% no iekšzemes kopprodukta.

Vēlāk gaidāmie pirmā ceturkšņa iekšzemes kopprodukta un maksājumu bilances tekošā konta deficīta dati, kā arī inflācijas aina - kad tā būs normalizējusies pēc gada pirmajā pusē vērotās ažiotāžas -, būs pamats pilnvērtīgai nesenā procentu likmju palielinājuma ietekmes analīzei un turpmāko Latvijas Bankas monetārās politikas aktivitāšu izvēlei.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas procentu likme - 3.5% gadā;
- banku noguldījumu Latvijas Bankā procentu likmes:

- septiņām dienām - 2.0% gadā,
- četrpadsmit dienām - 2.25% gadā;

- lombarda kredīta procentu likmes:

- līdz 10 dienām - 5.0% gadā,
- 11.-20. dienā - 6.0% gadā,
- sākot no 21. dienas - 7.0% gadā.

Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegto ziņojumu un prognozes par valsts makroekonomisko attīstību atradīsit Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv/lat/main/all/sapinfo/zurnal/preskonf/.