Publicēts: 09.10.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 9. oktobrī

Latvijas Banka no 2006. gada 12. oktobra sāks laist apgrozībā jaunas, no iepriekšējām nedaudz atšķirīgas 5 latu naudas zīmes. Latvijas Banka - kā jau to darījusi arī iepriekš ar citu nominālu banknotēm - papildina to krājumus, lai nodrošinātu tautsaimniecības pieprasījumu pēc skaidrās naudas, vienlaikus arī pastiprinot naudas drošību pret viltošanu. Visas Latvijas Bankas izlaistās naudas zīmes - banknotes un monētas - ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.

No rītdienas, 10. oktobra, līdz 23. oktobrim vairākos televīzijas kanālos tiks pārraidīts informatīvs klips par jauno naudas zīmi, kas arī atgādinās cilvēkiem viegli, bez palīgierīcēm nosakāmās pretviltošanas pazīmes. Informācija par jaunajām Ls 5 naudas zīmēm un naudas zīmju aizsardzību pret viltošanu pieejama arī Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

 

Kādēļ nepieciešamas jaunas 5 latu naudas zīmes

Jauns 5 latu naudas zīmju laidiens nepieciešams, lai varētu apmierināt pieprasījumu pēc šī nomināla naudas zīmēm. Naudas zīmes mūžs atkarībā no lietošanas intensitātes un nominālvērtības ir apmēram 1-5 gadi, arī skaidrās naudas apjoms apgrozībā pašlaik aug par vairāk nekā 20% gadā. Latvijas Banka rūpējas, lai apgrozībā būtu tīra un kvalitatīva nauda. Piemēram, 2005. gadā no apgrozības izņemti un iznīcināti 9 milj. 5 latu banknošu, kopš 1993. gada pavisam - 119 milj. banknošu.

 

Ar ko atšķiras jaunā naudas zīme

 

 

 

Pirmkārt, jaunā naudas zīme būs vēl labāk aizsargāta pret viltošanu.

Naudas zīmē ir iestrādāta Ls 5 banknotēs vēl nelietota drošības pazīme - iedobta zīme. Banknotes priekšpusē virs caurskata zīmes - ozola lapas - iespiesti divi nomināli "5".

Nomināls "5" jaunās naudaszīmes priekšpusē iespiests ar speciālo krāsu, kas atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu.

Šie pretviltošanas elementi līdz šim izmantoti tikai jaunākajās Ls 20 banknotēs, speciālā krāsa arī Ls 500 naudas zīmēs.

Otrkārt, jaunās naudas zīmes nodrukāšanas gads ir 2006. Uz banknotes ir Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča paraksts.

 

Kādi ir lata banknošu galvenie pretviltošanas elementi

Visās banknotēs tie ir līdzīgi:

- ūdenszīme ar latviešu tautumeitas profilu;
- metalizēta josla (ar vai bez hologrāfiskiem nomināla uzrakstiem), kas caurauž banknoti no malas līdz malai; jaunākajām banknotēm tā zaigo dažādās krāsās;
- kā arī slēptais attēls - nomināls uz ornamentālās joslas ar Lielvārdes jostas motīvu, kas pamanāms, skatoties uz naudaszīmi slīpā leņķī pret gaismu.

Ir vēl citas, bez speciālām palīgierīcēm nosakāmas drošības pazīmes, piemēram, jau pieminētās jaunajās Ls 5 naudas zīmēs iestrādātās. Ar tām var iepazīties Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Latvijas nauda".

 

Vai esošās naudas zīmes nepieciešams mainīt pret jaunajām

Apgrozībā turpmāk atradīsies četru laidienu - 1992., 1996., 2001. un 2006. gada - pieclatnieki. Visas naudas zīmes ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Latvijas Banka turpinās izņemt no apgrozības un iznīcināt tikai tās naudas zīmes, kuras bojātas vai zaudējušas kvalitāti. Tātad arī kvalitatīvi iepriekšējo laidienu pieclatnieki, nonākot Latvijas Bankā, netiks iznīcināti, bet caur bankām nonāks cilvēku lietošanā. Cilvēkiem nav nekāda nepieciešamība mainīt vecās naudas zīmes pret jaunajām.

 

Kur drukātas jaunās Ls 5 naudas zīmes

Jaunās 5 latu banknotes iespiestas turpat, kur līdzšinējā Latvijas papīra nauda - Vācijā, spiestuvē Giesecke&Devrient.

 

Vai gaidāmas citas jaunas banknotes un izmaiņas to dizainā

Arī turpmāk, papildinot citu naudas zīmju krājumus, paredzama jaunu pretviltošanas elementu izmantošana, bet ne būtiskas pārmaiņas naudas dizainā.

 

Ko darīt, ja, veicot maksājumu, jauno naudas zīmi atsakās pieņemt

Visas Latvijas Bankas apgrozībā laistās naudas zīmes ir oficiāls maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Ja cilvēks kārto maksājumu veikalā, iestādē vai ar kādu citu juridisku personu un tā atsakās pieņemt piecu latu vai cita nomināla apgrozībā esošu lata naudaszīmi, tad par šo faktu būtu jāinformē Valsts ieņēmumu dienests. Administratīvo pārkāpumu kodeksā vainīgajām personām par šādu pārkāpumu paredzēts naudas sods līdz 50 latiem. Sods pieaug, ja šāda darbība konstatēta atkārtoti.