Publicēts: 01.11.2007. Aktualizēts: 26.01.2011.

Rīgā 2007. gada 1. novembrī

2007. gada 1. novembra plenārsēdē Latvijas Republikas Saeima ievēlējusi līdzšinējo centrālās bankas vadītāju Ilmāru Rimšēviču Latvijas Bankas prezidenta amatā nākamo sešu gadu periodam, kas sākas šī gada 21. decembrī.

Ilmārs Rimšēvičs: "Esmu pateicīgs par atkārtotu Saeimas uzticību, kas dos iespēju Latvijas Bankai turpināt lata stabilitāti nodrošinošu monetāro politiku un vienlaikus atbalstīt valsts apņēmību bez liekas vilcināšanās sagatavoties pārejai uz eiro, iespējams, jau 2012.-2013. gadā.

Pēc valsts pievienošanās NATO un ES eiro jākļūst par Latvijas stratēģisko mērķi, kas no valsts drošības un tautsaimniecības stabilitātes viedokļa ir tikpat svarīgs kā iepriekšējie. Apzinos, ka šāda izpratne un attieksme pret eiro Latvijas sabiedrībā vēl tikai veidojama un tas būs valdībai un Latvijas Bankai ne tikai ekonomikas politikas, bet arī komunikācijas uzdevums turpmākajos gados. Pāreja uz eiro Latvijas tautsaimniecībai lielā mērā būs balva par pašreiz veiksmīgi uzsākto augstās inflācijas un citu ekonomikas nelīdzsvarotību mazināšanu.

Latvijas tautsaimniecības stabilizācijas darbs ir konsekventi turpināms, tai skaitā analizējot pasākumu iedarbību un pēc vajadzības apsverot to papildināšanu. Valdības virzītais 2008. gada budžets, kurā paredzēts pārpalikums 1% apmērā no iekšzemes kopprodukta, ir svarīgs solis tautsaimniecības stabilizācijā. To tālāk attīstītu turpmākie budžeti ar pārpalikumu. Veiksmīgu tautsaimniecības attīstību atbalstītu arī ilgi daudzinātā prioritāšu noteikšana. Latvijas Banka ir gatava līdzdarboties Latvijas tautsaimniecības stratēģiskā attīstības plāna izstrādē, maksimāli liekot lietā analīzes un pētniecības darba iespējas."

Latvijas Banka ir neatkarīga valsts institūcija un finanšu iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir īstenot monetāro politiku, pārvaldīt nacionālās valūtas rezerves, nodrošināt maksājumu sistēmas darbību, skaidrās naudas apriti, sagatavot finanšu statistiku un valsts maksājumu bilanci, darboties kā valdības finanšu aģentam. Latvijas Banka veic makroekonomiskās analīzes un pētniecības darbu, kas nepieciešams gan monetārās politikas īstenošanai, gan valdības konsultēšanai līdzsvarotas tautsaimniecības attīstības nolūkā.