Publicēts: 05.12.2008. Aktualizēts: 05.02.2011.
Lai sekmētu starpbanku naudas tirgus aktivizēšanos, Latvijas Bankas padome šodien nolēma mainīt likmi aizdevumu iespējai uz nakti. Lēmums stājas spēkā 9. decembrī.  

Proti, līdzšinējā likme 7.5% gadā (kas bija spēkā neatkarīgi no aizdevuma izmantošanas dienu skaita iepriekšējās 30 dienās) turpmāk spēkā bankām, kuras iepriekšējās 30 dienās aizdevumu izmantojusi ne vairāk kā 5 darba dienas. Gadījumos, kad aizdevums izmantots ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās, likme celta uz 15% gadā un, ja aizdevums izmantots vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās, attiecīgi uz 30% gadā.  

Atgādinām, ka citas Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:
- refinansēšanas likme - 6.0% gadā;
- likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā.