Publicēts: 20.04.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 20. aprīlī

Latvijas Bankas padome šodien apstiprināja jaunā redakcijā "Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas noteikumus" un līguma "Par dalību VNS" paraugus (stājas spēkā 2009. gada 1. jūnijā). Pārmaiņas noteikumos nozīmē Latvijas Bankas vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) juridiskā ietvara vienādošanu ar citām Latvijas Bankas maksājumu un norēķinu sistēmām piemēroto. 

VNS nodrošina vērtspapīru norēķinus par Latvijas Bankas monetārās politikas operācijām, Latvijas Bankas maksājumu sistēmu dienas kredīta operācijām un VNS dalībnieku vērtspapīru pārvedumiem. VNS dalībnieki ir kredītiestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Banka. VNS uzskaita Latvijas Centrālajā depozitārijā reģistrētos parāda vērtspapīrus. Latvijas Banka pieņem kā nodrošinājumu monetārās politikas operācijās tos Latvijas valsts vērtspapīrus un tos korporatīvos parāda vērtspapīrus, kuri iekļauti Latvijas Bankas apstiprinātā vērtspapīru sarakstā.

Interesentiem noteikumi pieejami Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".