Publicēts: 26.08.2021.

Šodien aptuveni 200 ekonomikas un sociālo zinību skolotāju no vairāk nekā 170 skolām piedalījās Latvijas Bankas rīkotajā tradicionālajā izglītojošajā seminārā "Aktualitātes ekonomikā 2021".

Ik gadu pirms 1. septembra Latvijas Banka aicina skolotājus seminārā tikties ar kolēģiem un pieredzējušiem nozares ekspertiem, lai papildinātu savas zināšanas par aktuālo ekonomikā un finansēs. Seminārā tika aicināti piedalīties vispārējās vidējās izglītības 8. un 9. klases un 10.–12. klases, profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības sociālās un pilsoniskās mācību jomas skolotāji.

Šis tradicionālais seminārs, kurš tika rīkots jau astoto reizi (otro gadu – attālināti, ņemot vērā pandēmijas situāciju), ir kā atskaites punkts pirms jaunā mācību gada, lai skolotājiem palīdzētu skolēniem apgūstamo mācību vielu skaidrot un pārrunāt uz aktuālo norišu pamata.

Seminārā skolotāji iepazinās ar Latvijas Bankas ekspertu Agneses Rutkovskas, Edvarda Kušnera un Denisa Fiļipova prezentācijām par aktuālām makroekonomiskām norisēm Latvijas tautsaimniecībā Covid-19 pandēmijas kontekstā, ilgtspējīgu attīstību un jaunākajām tendencēm bezskaidrās naudas norēķinos.

Tika uzklausīta kolēģu pieredze, organizējot īpaši izstrādātu mācību stundu par ekonomisko izaugsmi veicinošiem faktoriem, izmantojot Latvijas Bankas digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika". "Mana ekonomika" ir mācību līdzekļu kopums, kas piedāvā apgūt ekonomikas jautājumus, kuri iekļauti vispārējās izglītības standartā sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Vienlaikus "Mana ekonomika" dod iespēju caur ekonomikas prizmu palūkoties uz sociālajiem, valsts pārvaldības, starptautisko attiecību, kā arī uzņēmējdarbības jautājumiem, nodrošinot iespēju lietotājiem pilnīgāk izprast dažādu procesu norisi individuālā, uzņēmumu, valsts un globālā līmenī.

Pārrunātas arī aktualitātes, kas var noderēt, organizējot ikdienas mācību procesu saistībā ar dažādiem finanšu pratības aspektiem.

""Mūžu dzīvo – mūžu mācies!" – šis sakāmvārds vislabāk raksturo mūžizglītības nozīmi skolotāja profesijā. Ir liels gandarījums, ka šis seminārs ir kļuvis par labu tradīciju, kas pirms jaunā mācību gada sākuma rosina lielu skolotāju interesi. Arī šogad pasākumam ir vairākas daļas, kas sniedz ieskatu gan globālās un Latvijas ekonomikas norisēs, gan modernās tendencēs, kuras noteiks mūsu dzīvi tuvākajos gadu desmitos," uzsver semināra rīkotāja, portāla "Naudas skola" redaktore Antra Slava.

Latvijas Bankas finanšu pratības un ekonomiskās izglītotības virziena vadītājs Kaspars Kravinskis: "Pārejot uz jauno mācību standartu, ekonomikas zināšanu loma tikai pieaug, to integrējot arī citos priekšmetos. Gribu aicināt dažādu priekšmetu un izglītības posmu skolotājus plaši izmantot ekonomikas skolotāju un Latvijas Bankas kopīgi izstrādāto digitālo mācību līdzekli "Mana ekonomika", lai pilnveidotu un dažādotu ekonomikas un finanšu pratības mācību. Izglītots un finansēs gudrs jaunietis būs gatavs sekmīgāk izmantot savu zināšanu potenciālu un pilnvērtīgāk iekļauties darba tirgū. Šīs zināšanas ir ļoti būtiskas ikvienam no mums – sākot ar maziem bērniem un līdz pat sirmam vecumam."

Latvijas Banka īsteno dažādas izglītojošās aktivitātes, lai uzlabotu ikviena indivīda, kā arī sabiedrības kopumā izpratni par personisko finanšu prasmīgu pārvaldīšanu un likumsakarībām, kas ietekmē tautsaimniecības attīstību un ienākumu kāpumu. Iedzīvotāju izpratnes veicināšanā būtiska loma ir skolotājiem, kuri skolēniem sniedz ieskatu tautsaimniecības norisēs un ekonomikas likumsakarībās. Kā rāda aptaujas un diskusijas, sociālo zinību skolotājiem ir ļoti nepieciešams papildu atbalsts mācību satura veidošanā, un Latvijas Banka šajā ziņā ir nozīmīgākais institucionāla atbalsta sniedzējs.