Publicēts: 22.03.2021.

Latvijas Bankas padome šodien veica grozījumus "Kredītu reģistra noteikumos" un "Noteikumos par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku", tādējādi paplašinot sabiedrības iespējas saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas.

Ziņas par sevi Latvijas Bankas uzturētajā Kredītu reģistrā varēs saņemt vietnē manidati.kreg.lv, izmantojot kredītiestāžu drošās autentifikācijas līdzekļus (piemēram, ar internetbankas un mobilās bankas autorizācijas palīdzību).

Veikti vēl vairāki precizējumi, kuru nepieciešamība radusies Kredītu reģistra uzturēšanas praksē un ievērojot Kredītu reģistra dalībnieku ierosinājumus. Vienlaikus ierosināts Kredītu reģistru papildināt ar ziņām "Kadastra numurs" un "Atmaksājamās pamatsummas apjoms nākamajiem 12 mēnešiem", tādējādi palīdzot sekmīgāk īstenot nekustamā īpašuma tirgus makroekonomisko analīzi un turpinot Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas 2016. gada 31. oktobra ieteikumu par nekustamā īpašuma datu nepilnību novēršanu (ESRB/2016/14) ieviešanu.

Grozījumi stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī, izņemot grozījumus, kuri attiecas uz divu jauno ziņu iekļaušanu Kredītu reģistrā – tās sāks iekļaut ar 2022. gada 31. janvāri, tādējādi paredzēts 10 mēnešu sagatavošanās laiks.

Kredītu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, ko izstrādājusi un uztur Latvijas Banka. Kredītu reģistrā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku un ierobežotu Kredītu reģistra dalībnieku klientiem un klientu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.