Publicēts: 29.08.2017.

Latvijā 2017. gada 1. pusgadā veikti 212.5milj. kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu, maksājumu iestāžu, Latvijas Bankas, VAS "Latvijas Pasts" un Valsts kases klientu bezskaidrās naudas maksājumu (t.i., vidēji dienā 1.3 milj. maksājumu). To kopapjoms bija 120.1 mljrd. eiro.

Salīdzinājumā ar 2016. gada 2. pusgadu kopējais klientu bezskaidrās naudas maksājumu skaits pieauga par 3.5%.

Tāpat kā iepriekšējā pusgadā, visbiežāk lietotie klientu bezskaidrās naudas maksājumi bija karšu maksājumi (61.1% no kopējā bezskaidrās naudas maksājumu skaita) un klientu kredīta pārvedumi (38.5% no kopējā bezskaidrās naudas maksājumu skaita).

Lai nodrošinātu karšu maksājumu veikšanu, 2017. gada 1. pusgada beigās Latvijā bija izdoti 2.3 milj. maksājumu karšu (1.2 kartes uz vienu iedzīvotāju); no tām lielākā daļa bija kartes ar debeta funkciju.

Iedzīvotājiem bija pieejami 39.8 tūkst. karšu pieņemšanas vietu (POS) un 1 012 bankomātu. Kopumā Latvijā 2017. gada 1. pusgada beigās bija 3.8 milj. klientu maksājumu kontu jeb 1.9 maksājumu konti uz vienu iedzīvotāju.

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidrās naudas norēķinos būtiskām jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē (adrese: https://www.bank.lv/statistika/maksajumu-sist-statistika/lv-maksajumu-statistika).