Publicēts: 25.08.2016.

Latvijas maksājumu sistēmā 2016. gada 1. pusgadā veikti 193.6 milj. kredītiestāžu, elektroniskās naudas (e-naudas) iestāžu, maksājumu iestāžu, Latvijas Bankas, VAS "Latvijas Pasts" un Valsts kases klientu maksājumu. To kopapjoms bija 148.2 mljrd. eiro (t.i., vidēji dienā 1 milj. maksājumu vairāk nekā 760 milj. eiro kopapjomā).

2015. gada 1. pusgadā Latvijā veikti 174 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 177 mljrd. eiro kopapjomā, savukārt 2. pusgadā – 187 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 189 mljrd. eiro kopapjomā.

Salīdzinājumā ar 2015. gada 2. pusgadu bezskaidrās naudas maksājumu skaits pieauga par 3.5%, un to galvenokārt nodrošināja karšu maksājumi, kas bija visbiežāk lietotie maksājumi bezskaidrā naudā. Karšu maksājumu skaits 2016. gada 1. pusgadā bija 117.1 milj., bet to apjoms – 2.2 mljrd. eiro. Salīdzinājumā ar 2015. gada 2. pusgadu karšu maksājumu skaits pieauga par 4.3%, bet apjoms nemainījās.

2016. gada 1. pusgada beigās bija izdoti 2.4 milj. maksājumu karšu, no kurām lielākā daļa bija debetkartes. Iedzīvotājiem bija pieejami 33.9 tūkst. karšu pieņemšanas vietu termināļu (POS) un 1 033 bankomāti.

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidrās naudas norēķinos būtiskām jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnes sdaļā Latvijas maksājumu statistika.

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas pilnībā automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija ir starpbanku eiro maksājumu sistēma, kas ietilpst Eiropas Vienotajā automatizētajā reālā laika bruto norēķinu sistēmā TARGET2. Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) ir neto norēķinu sistēma, kas tiek izmantota neliela apjoma maksājumiem.

Turpinot esošās maksājumu infrastruktūras attīstību, iecerēts EKS sistēmā 2017. gadā ieviest ātro maksājumu servisu, kas būs nozīmīgs stimuls inovatīvo maksājumu instrumentu attīstībai Latvijā.