Publicēts: 19.11.2022. Aktualizēts: 04.08.2023.

Vienotais uzraudzības mehānisms (VUM) ir Eiropas banku uzraudzības sistēma. VUM vada Eiropas Centrālā banka (ECB), strādājot ciešā sadarbībā ar VUM iesaistīto valstu nacionālajām uzraudzības iestādēm, Latvijā – Latvijas Banku.

VUM ietilpst eirozonas valstis, taču mehānismam var pievienoties arī valstis, kuras nav ieviesušas eiro, bet kuras nolēmušas īstenot ciešu sadarbību VUM ietvaros.

Katrā VUM iesaistītajā valstī ECB tiešai uzraudzībai pakļautas vismaz trīs vissvarīgākās kredītiestādes neatkarīgi no to absolūtā lieluma.

Latvijas gadījumā ECB pārņēmusi trīs pēc aktīviem lielāko banku – Swedbank, SEB banka un Citadele banka – uzraudzību. Šo banku uzraudzība notiek ciešā sadarbībā ar Latvijas banku uzraugu – Latvijas Banku.

Kopumā ECB tieši uzrauga aptuveni 110 kredītiestādes, kas veido gandrīz 82% no eirozonas banku kopējiem aktīviem.

Bankas, kuras netiek uzskatītas par nozīmīgām, uzrauga katras valsts nacionālā uzraudzības iestāde ciešā sadarbībā ar ECB. ECB jebkurā brīdī var nolemt uzņemties atbildību par kādu mazāk nozīmīgu kredītiestādi, lai nodrošinātu augstu uzraudzības stanartu konsekventu piemērošanu.

VUM stājās spēkā 2014. gada 4. novembrī. VUM galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas banku sistēmas drošību un noturību un veicināt finanšu integrāciju un stabilitāti Eiropā.

Uzraudzība