Publicēts: 05.11.2020.

Finansējuma avotu diversifikācija pašreizējos apstākļos palīdz vietējiem uzņēmumiem     

  • Jauna kapitāla tirgus instrumenta attīstīšana Baltijas valstīs
  • Īstermiņa instruments likviditātes un apgrozāmā kapitāla vajadzībām
  • Alternatīvi finansējuma avoti saskaņā ar ECB ieteikumu

Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (ERAB) un Igaunijas (Eesti Pank), Latvijas (Latvijas Banka) un Lietuvas (Lietuvos bankas) centrālās bankas kopīgiem spēkiem attīstīs komercvērtspapīru reģionālo tirgu.

Komercvērtspapīri (KV) ir uzņēmumu emitētas nenodrošinātas īstermiņa parādzīmes ar noteiktu termiņu; tās izmanto likviditātes vai apgrozāmā kapitāla īstermiņa vajadzībām. Pašreizējās koronavīrusa pandēmijas laikā strauji aug pieprasījums pēc šādiem alternatīviem finansējuma avotiem.

Šodien parakstītajā Saprašanās memorandā visas četras puses nolemj sadarboties, attīstot dziļāku un efektīvāku reģionālo KV tirgu atbilstoši labākajai praksei saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) atbalstīto "Eiropas īstermiņa vērtspapīru" projektu. Tas paredz, ka vērtspapīriem jābūt brīvi pārvedamiem un tos drīkst tirgot ārpusbiržas darījumos.

Reģionālā KV tirgus attīstības veicināšana sekmēs vietējiem uzņēmumiem pieejamo finanšu avotu diversifikāciju, atbalstot tirgojamu vērtspapīru attīstību, uzlabojot reģionālo parāda vērtspapīru kapitāla tirgu un mobilizējot finansējumu no institucionālajiem investoriem.

Baltijas KV iniciatīva papildina esošos reģionālos projektus, ko īsteno ERAB ciešā partnerībā ar vietējām institūcijām un Eiropas Komisiju, lai palielinātu investējamu kapitāla tirgus instrumentu piedāvājumu. Šī iniciatīva atbilst Eiropas Komisijas darbības plānam Kapitāla tirgu savienības radīšanai.

Latvijas centrālās bankas prezidents Mārtiņš Kazāks: "Komercvērtspapīru programmas izstrādes mērķis ir nodrošināt vairākus ieguvumus Baltijas valstu tautsaimniecībām, t.sk. padziļināt mūsu kapitāla tirgus, diversificēt uzņēmumu finansējuma avotus un paplašināt ieguldījumu iespējas investoriem. Baltijas valstis un ERAB atkal apvieno spēkus, un, ņemot vērā mūsu ilgstošo sadarbību, mēs paredzam vēl vienu veiksmīgu rezultātu arī šim projektam."

ERAB viceprezidents Alēns Pilū (Alain Pilloux): "Baltijas KV tirgus var radīt dzīvotspējīgu finansējuma alternatīvu tad, kad tas visvairāk nepieciešams. Priekšlikuma mērķis ir risināt uzņēmumu īstermiņa finansējuma vajadzības reģionālā līmenī, mobilizējot ieguldījumu fondus saskaņā ar ES Kapitāla tirgu savienības iniciatīvu. Šā produkta izstrāde nebūtu iespējama bez mūsu ilglaicīgo partneru, t.i., Baltijas valstu centrālo banku, plaša atbalsta."

ERAB veic ieguldījumus Baltijas valstīs kopš 1991. gada. ERAB līdz šim veikto ieguldījumu kopējais apjoms pārsniedz 2.5 mljrd. eiro vairāk nekā 280 projektos.