Publicēts: 23.10.2015.

No 2015. gada 25. novembra līdz 2016. gada 25. februārim Latvijas bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem (3.-6. klašu skolēni) aicināti piedalīties visas Eirosistēmas mēroga spēlē "Eiro skrējiens" ("Euro Run"), kuras mērķis ir izglītot jaunākos naudas lietotājus par eiro banknotēm un monētām un to drošību. Šo eiro zonas valstīm tradicionālo konkursu Latvijas Banka un Eiropas Centrālā banka pirmo reizi rīko arī Latvijā, turklāt ar īpašu sacensību finālu 2016. gada aprīlī.

Spēle "Eiro skrējiens" ir izglītojoša un aizraujoša, tās varoņi Anna un Aleksis palīdz policijai apcietināt banknošu viltotāju, un šajos notikumos paši labāk iepazīst savu naudu.

Datorspēles "Eiro skrējiens" tiešsaistes sacensības notiek interneta vietnē www.jaunas-eiro-banknotes.eu (precīza spēles adrese - http://www.jaunas-eiro-banknotes.eu/Izgl%C4%ABtojo%C5%A1i-materi%C4%81li-un-publik%C4%81cijas/EURO-RUN/Sp%C4%93le-%22Euro-Run%22-%22Eiro-skr%C4%93jiens%22).

Līdztekus kopīgajām sacensībām, kas notiek eiro zonā, Latvijas Banka un Eiropas Centrālā banka (ECB) organizē papildu sacensības un izglītojošus pasākumus skolēniem un skolotājiem Latvijā. Četrus sacensību Latvijā dalībniekus, kuri spēlē būs ieguvuši visvairāk punktu, un viņu klasesbiedrus Latvijas Banka 2016. gada aprīlī aicinās piedalīties finālsacensībās tās ēkā Rīgā.

Lai apmācītu skolēnu par naudaszīmju drošību un palīdzētu viņiem sagatavoties sekmīgi atbildēt uz spēles jautājumiem par eiro banknotēm un monētām, Latvijas Banka 7. oktobrī uzsāka izglītojošas izbraukuma nodarbības vispārizglītojošās skolās visā Latvijā. Tās turpināsies līdz pat 2016. gada februārim. Kopumā šādas nodarbības notiks vismaz 20 vispārizglītojošās skolās dažādos Latvijas reģionos. Nodarbību saraksts skolēniem atrodams Latvijas Bankas izglītojošajā ekonomikas vietnē Naudasskola.lv šeit un plašāka informācija par semināriem skolotājiem – šeit. Tuvākās nodarbības plānotas 5. novembrī Jēkabpilī, 6. novembrī – Daugavpilī, 10. novembrī – Brocēnos un Liepājā.

Tāpat ar ECB atbalstu skolēniem tiek piedāvāti izglītojošie materiāli (plakāti, brošūras, kartes, prezentāciju materiāli, filma un citi mācību līdzekļi).

Detalizēta informācija par izglītojošām aktivitātēm un materiāliem – rakstot uz e-pastu redaktors@naudasskola.lv vai zvanot pa tālruni 67022288.

Eirosistēma, tostarp Latvijas Banka, rūpējas par naudaszīmju pretviltošanas aizsardzības pastiprināšanu, tai pašā laikā ar dažādiem informatīviem un izglītojošiem materiāliem un pasākumiem aicinot iedzīvotājus pazīt savu naudu, lai pasargātu sevi no viltojumiem. Latvija ir starp valstīm, kuru iedzīvotāji jūtas labi informēti par naudas drošību, un Latvijas Banka turpinās stiprināt šo informētību un zināšanas. 

Latvijas Bankas video relīze