Publicēts: 21.08.2015.

Ceturtdien, 20. augustā, 113 ekonomikas skolotāji no visas Latvijas apmeklēja izglītojošu semināru Latvijas Bankā. Seminārs "Aktualitātes ekonomikā 2015" tika rīkots, lai iepazīstinātu ekonomikas skolotājus ar jaunākajām norisēm Latvijas un globālajā tautsaimniecībā, kā arī sniegtu praktisku atbalstu sekmīgākai mācību priekšmeta "Ekonomika" pasniegšanai jaunajā mācību gadā.

Prezentācijas par dažādām tēmām sniedza un uz skolotāju jautājumiem atbildēja Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vecākā ekonomiste Baiba Traidase, Latvijas Bankas padomnieks Andris Strazds, Mazsalacas ekonomikas un matemātikas skolotājs Kristaps Svīķis, Banku augstskolas profesore Dr.oec. Dzintra Atstāja, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāve Ieva Upleja, Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāve Baiba Melnace un Latvijas Bankas ekonomiskās izglītotības interneta vietnes "Naudas skola" redaktore Antra Slava.

Tika apskatītas tādas tēmas kā Latvijas valsts budžeta situācija un fiskālās politikas loma, eiro zonas tautsaimniecības attīstības tendences, Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības un mājsaimniecību ilgtspējīgas attīstības tendences. Banku augstskolas mācībspēki iepazīstināja ar augstskolas piedāvātajiem izglītojošiem pasākumiem skolēniem un skolotājiem, kā arī metodiku, kā skaidrot ilgtspējīgas attīstības aspektus. Svarīgākā šī brīža Latvijas ekonomikas aktualitāte ir valsts budžeta veidošana un ekonomiskās stabilitātes saglabāšana, un skolotāji līdz ar lekcijām ieguva ērti lietojamu multimediālu rīku "Valsts parāda kalkulators". Tas viegli ļauj saprast likumsakarības starp ekonomikas izaugsmi, budžeta deficītu, parāda maksājumiem un parāda līmeni, turklāt skolotāji saņems arī papildu metodisko materiālu.

"Seminārs bija interesants. Noderēs daudzas iestrādnes, piemēram, statistikas apkopojums par budžetu un tā plānošanas metodika. Labi sagatavoti materiāli, pozitīvi, ka tie būs pieejami arī "Naudas skolā" izmantošanai nākotnē stundu sagatavošanai," saka Dace Atslēga no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas.

Limbažu 3. vidusskolas ekonomikas skolotāja Laimrota Surska: "Ļoti priecājos par iespēju apmeklēt šādas nodarbības. Ir noderīgi uzklausīt profesionāļu, ekspertu sagatavoto aktuālo informāciju, saprast pareizo virzienu. Seminārs ir kā starts jaunajam mācību gadam, kad varam dalīties pieredzē."

"Ekonomikas skolotāji ir Latvijas zelta fonds – viena no nozīmīgākajām profesijām. Tieši no viņu kompetences, enerģijas, atvērtības lielā mērā ir atkarīgs, kā jaunieši iegūst zināšanas par tautsaimniecības funkcionēšanu un finanšu pratību, kā viņi tās spēj lietot un padarīt labāku savu un apkārtējo dzīvi," akcentē A. Slava.

Apzinoties ekonomikas izglītotības lomu sabiedrības dzīves kvalitātē un tautsaimniecības attīstībā, Latvijas Banka veic sistēmisku darbu ekonomikas izglītošanā. Ekonomiskās izglītotības vietne "Naudas skola" (www.naudasskola.lv) ir palīgs skolotājiem, skolēniem un ikvienam interesentam par to, kā darbojas ekonomika un finanses, tā tiek regulāri aktualizēta, piemēram, 2016. gadā klāt nāks stāsti par zelta lomu centrālo banku rezervēs, Latvijas maksājumu bilanci un finanšu kontu būtību, skaidrās naudas drošības aspektiem u.c. Viena no izglītojošā darba daļām ir regulāri semināri ekonomikas skolotājiem, dodot iespēju uzlabot zināšanas un darba metodes.

Seminārs fotogrāfijās (tās medijiem pieejamas bez ierobežojumiem) - https://www.flickr.com/photos/latvijasbanka/albums/72157657498450712