Publicēts: 09.07.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2012. gada 13. septembra noteikumos Nr. 93 "Kredītu reģistra noteikumi" (spēkā ar 01.10.2015.; tālāk tekstā – grozījumi).

Grozījumi saistīti ar kredītinformācijas biroju darbības uzsākšanu. Atbilstoši Kredītu reģistra likumā noteiktajam grozījumos paredzēts Kredītu reģistrā iekļauto ziņu saņemšanas apjoms, ja Kredītu reģistra dalībnieks tās saņem ar kredītinformācijas biroja starpniecību.

Veikti arī vairāki grozījumi klasifikatoros. Piemēram, "Nodrošinājuma veidu klasifikators" (minēto noteikumu 4. pielikums) papildināts ar jauniem nodrošinājuma veidiem, tādējādi ļaujot atspoguļot to, ka klienta saistības ir pietiekami nodrošinātas ar nekustamo īpašumu saistību dzēšanai pilnā apjomā (atbilstība t.s. nolikto atslēgu principa prasībām).

Noteikts pārejas periods Kredītu reģistra dalībniekiem Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pārskatīšanai līdz 2015. gada 31. decembrim.