Publicēts: 10.06.2015.

Pirmdien, 15. jūnijā, Latvijas Banka paziņos tradicionālā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa rezultātus.

Aicinām Jūs piedalīties svinīgā pasākumā, kas 15. jūnijā plkst. 11:00 notiks apmeklētāju centrā "Naudas pasaule" (Latvijas Bankas centrālajā ēkā Rīgā, K. Valdemāra ielā 2A). Pasākumā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs sveiks konkursa laureātus, kam sekos godalgoto darbu apspriešana.

Latvijas Banka 2014./2015. studiju gadā rīkoja gadskārtējo, trīspadsmito Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis – sekmēt Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Šogad konkursā iesniegti 11 darbi – lai arī mazāk nekā pirms gada, tomēr ar katru gadu aug iesniegto darbu kvalitāte. Autori ir 16 studenti (dažiem darbiem ir 2 autori) no četrām Latvijas augstskolām.

Iesniegtajos pētījumos aplūkotas aktuālas ekonomikas tēmas: ārvalstu tiešo investīciju un Eiropas Savienības fondu ietekme uz tautsaimniecību, pensijas sistēmas ilgtspēja, jaunākie monetārās politikas pasākumi eiro zonā, Krievijas ekonomiskās krīzes un naftas cenu svārstību sekas u.c.

Sīkāka informācija par konkursu, tostarp pagājušā gada rezultātiem - https://www.makroekonomika.lv/par-studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-konkursu-0.

Pasākumu apmeklēt aicināti arī mediju pārstāvji, iepriekš piesakoties uz e-pasta adresi janis.silakalns@bank.lv vai zvanot pa tālruni 67022594.