Publicēts: 01.06.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2010. gada 4. novembra kārtībā "Dalības kārtība sistēmā TARGET2-Latvija" (spēkā ar 22.06.2015.; tālāk tekstā – grozījumi).

Grozījumi sagatavoti, jo 2015. gada 22. jūnijā darbību uzsāks Eirosistēmas izveidotā TARGET2 vērtspapīriem (T2V) platforma, kas ļaus integrētā tehniskajā vidē nodrošināt saskaņotus un standartizētus vērtspapīru un naudas norēķinu pakalpojumus Eiropas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un to klientiem saskaņā ar piegādes pret samaksu principu.

Grozījumi nosaka, ka dalībnieki varēs TARGET2-Latvija sistēmā atvērt speciālus naudas kontus (nodalītie naudas konti), kas tiks nodoti naudas norēķinu veikšanai T2V platformai, un dienas kredītu norēķinu optimizēšanai pēc pieprasījuma saņemt no Latvijas Bankas automatizēto nodrošinājumu.

Grozījumi nosaka arī juridiskās un tehniskās prasības nodalīto naudas kontu atvēršanai un darbībai, kā arī kontu turētāju tiesības un pienākumus.

Eiropas centrālo vērtspapīru depozitāriju migrācija uz T2V platformu notiks pakāpeniski četrās migrācijas grupās, sākot ar 2015. gada 22. jūniju. Latvijas vērtspapīru tirgus dalībnieki pievienosies T2V platformai 2017. gada 6. februārī, bet jau tagad uzsākti pievienošanās priekšdarbi.