Publicēts: 27.03.2015.

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs šodien Rīgā tikās ar Francijas finanšu ministru Mišelu Sapēnu (Michel Sapin).

I. Rimšēviča un M. Sapēna tikšanās laikā draudzīgā gaisotnē tika pārrunātas eiro zonas ekonomiskās attīstības aktualitātes, apspriežot arī Latvijas tautsaimniecības situāciju un Francijas panākumus valsts konkurētspējas un finanšu situācijas stiprināšanā.

Tāpat tikšanās dalībnieki pārrunāja ar Eirosistēmas monetārās politikas pasākumiem saistītus jautājumus.

M. Sapēns Rīgā ieradies vienas dienas vizītē, kuras ietvaros tiekas ar vairākām Latvijas valsts amatpersonām.