Publicēts: 12.03.2015. Aktualizēts: 22.03.2015.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2010. gada 9. septembra "Dalības kārtībā Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" (spēkā ar 05.05.2015.).

Grozījumi paredz ieviest Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā (EKS sistēmā) vēl vienu – nakts – klīringa ciklu, tā turpinot attīstīt Latvijas starpbanku maksājumu sistēmu un padarot klientiem norēķinus ātrākus un ērtākus.

2014. gada 8. decembrī Latvijas Banka kļuva par EBA Clearing uzturētās STEP2 starpbanku maksājumu sistēmas tiešo dalībnieci, samazinot maksājumu apmaiņas laiku starp EKS sistēmu un STEP2 sistēmu un tādējādi dodot iespēju EKS sistēmas dalībniekiem uzlabot klientu maksājumu apkalpošanas procedūras. EBA Clearing uzturētā STEP2 sistēma ir vienīgā neliela apjoma maksājumu sistēma, kas nodrošina visu Eiropas Savienības kredītiestāžu sasniedzamību Vienotajā eiro maksājumu telpā (SEPA).

Ar grozījumiem "Dalības kārtībā Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" tiek paātrināta EKS sistēmas dalībnieku klientu darbadienas beigās iesniegto maksājumu veikšana citu SEPA maksājumu sistēmu dalībniekiem. Grozījumi paredz ieviest EKS sistēmā vēl vienu klīringa ciklu ar norēķinu plkst. 21.00 (nakts cikls). Norēķins TARGET2-Latvija sistēmā notiks ar nākamās TARGET2 darbadienas valutēšanas datumu, un EKS sistēmas nakts ciklā apstrādātie maksājumi tiks iesniegti STEP2 sistēmas pirmajā ciklā – plkst. 8.15.

Šāda nakts cikla ieviešana dos iespēju EKS sistēmas dalībniekiem paātrināt darbadienas beigās iesniegto klientu maksājumu nosūtīšanu uz STEP2 sistēmu un saņēmēja iestādēm, kuras piedalās STEP2 sistēmā, ieskaitīt naudas līdzekļus klientu kontos nākamās darbadienas rītā pēc plkst. 8.30 (pašlaik tas iespējams tikai pēc plkst. 11.00).

Grozījumi paredz arī ārkārtas apstākļu un darbības nepārtrauktības procedūru pilnveidošanu sakarā ar EKS sistēmas nakts cikla ieviešanu. Pilnveidotās procedūras EKS sistēmā samazinās ar EKS sistēmas vai citu SEPA maksājumu sistēmu tehniskām problēmām saistīto maksājumu noraidīšanas un atpakaļ nosūtīšanas gadījumu skaitu.