Publicēts: 11.03.2015.

2015. gada 10. martā Latvijas Bankas valde apstiprināja Latvijas Bankas 2014. gada finanšu pārskatus, kuros fiksēts, ka Latvijas Bankas 2014. gada peļņa bija 36.8 milj. eiro.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" 65% jeb 23.9 milj. eiro no Latvijas Bankas 2014. gada peļņas tiks ieskaitīti valsts ieņēmumos un pārējā peļņas daļa – Latvijas Bankas rezerves kapitālā.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas gada finanšu pārskatu revīziju veic Eiropas Centrālās bankas padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka ir saņēmusi pozitīvu revidentu atzinumu par tās 2014. gada finanšu pārskatiem no auditorfirmas SIA "Ernst & Young Baltic".

Latvijas Bankas 2014. gada finanšu pārskati un revidentu ziņojums pieejami interesentiem Latvijas Bankas interneta vietnē. Latvijas Bankas padome aprīlī lems par Latvijas Bankas 2014. gada pārskata apstiprināšanu.