Publicēts: 02.03.2015. Aktualizēts: 11.03.2015.

Latvijas Bankas izsludinātajā inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursā 1. vieta piešķirta mākslinieka Mārča Kalniņa darbam "Z134M". Tagad Latvijas Banka konsultēsies ar kaltuvēm, kā šo ideju, izmantojot autora iecerētos materiālus, īstenot monētā.

Atklātajā konkursā kopumā tika iesniegti darbi ar 54 devīzēm, ko vērtēja Latvijas Bankas monētu dizaina komisija: 2. vietu nolemts nepiešķirt nevienam darbam, 3. vieta piešķirta 2 darbiem – Artūra Analta darbam ar devīzi "Valters Caps" un Ivara Drulles darbam "Šķīvis". Veicināšanas prēmijas piešķirtas 3 darbiem – Artūra Analta darbam "Daugava", Tatjanas Raičiņecas un Anetes Šalmas darbam "Brīvība 123" un Rūdolfa Strēļa darbam ar devīzi "RUZ02".

Konkursa finālam tika izvirzīti 9 darbi (šo darbu apraksts – minētajā prezentācijā).

Atklātu inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursu Latvijas Banka izsludināja, turpinot Latvijas un vispārcilvēcisko vērtību stāstu monētu mākslā. Savus priekšlikumus sižeta, dizaina vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai bija aicināti iesniegt mākslinieki un mākslas studenti.

Iesniegtos darbus vērtēja un konkursa uzvarētājus noteica Latvijas Bankas monētu dizaina komisija. Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas prēmijas (pirms likumā paredzēto nodokļu samaksas) - pirmās vietas ieguvējam 2500 eiro, trešās vietas ieguvējiem – katram pa 1000 eiro, veicināšanas prēmijas – katram darbam pa 400 eiro.

Vairāk nekā 20 gadus ar kolekcijas monētu (iepriekš tās saucām par jubilejas un piemiņas monētām) starpniecību Latvijas Banka veido stāstu par Latviju, tās vēsturiskajām, kultūras un emocionālajām vērtībām nacionālā un starptautiskā kontekstā, radot monētas ar netradicionālu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu.

Konkursi par satura, dizaina vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvām monētām ir rīkoti arī iepriekš, piemēram, tā tika izveidota starptautisku atzinību guvusī "Millenium" programmas monēta "Poga" un pēdējā latu kolekcijas monēta, ko radīja mākslinieks Paulis Liepa (monēta "365").