Publicēts: 26.01.2015. Aktualizēts: 03.02.2015.

Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti arī 2014. /2015. mācību gada pavasara semestrī apmeklēs Latvijas augstskolas Rīgā un reģionos ar vieslekcijām aktuālos ekonomikas un finanšu politikas un teorijas jautājumos.

Šis lekciju piedāvājums palīdz augstskolu studentiem ekonomikas un uzņēmējdarbības studijas papildināt ar aktuālu informāciju un atziņām tajās jomās, kurās darbības un analīzes nodrošināšanai augsta kompetence ir tieši centrālās bankas ekonomistiem. Kā norāda augstskolu mācībspēki, studentiem ir svarīgi mācību procesā savienot akadēmiskās zināšanas ar izpratni par ekonomikas politikas un uzņēmējdarbības praksi.

Lekcijās tiek apskatītas tādas eiro zonas centrālajām bankām aktuālas tēmas kā pasaules ekonomikas izaicinājumi un perspektīvas, eiro zonas monetārās politikas mērķi, eiro zonas ekonomikas pārvaldības, fiskālās disciplīnas un krīžu risināšanas instrumenti, konkurētspējas jēdziens mūsdienu ekonomikas izaugsmes teorijās, maksājumu instrumenti un sistēmas pasaulē un Latvijā, kā arī Latvijas Bankas darbības tiesiskais regulējums Latvijā.

Vieslekciju cikls tika uzsākts rudens semestrī, Latvijas Bankas vadošajiem ekonomistiem un ekspertiem viesojoties ar lekcijām visās tajās augstskolās, kuras māca ekonomiku un uzņēmējdarbību, kopskaitā nolasot 26 lekcijas 10 augstskolās.

89% no vairāk nekā 700 rudens lekciju cikla dalībniekiem, tostarp ekonomikas mācībspēkiem, lekcijas novērtēja kā labas un ļoti lietderīgas. Savukārt 90% lekciju apmeklētāju atklāja, ka vēlētos arī nākotnē piedalīties Latvijas Bankas izglītojošās vieslekcijās par ekonomikas un finanšu tēmām, norādot, ka īpaši interesētu informācija par banku sistēmu Latvijā, aktualitātes Latvijas un pasaules ekonomikā, finanšu instrumenti, bezdarbs, ēnu ekonomika, kreditēšana, starptautiskie valūtas tirgi, investīciju veicināšana u.c. tēmas.

Andris Strazds, Latvijas Bankas padomnieks un ilggadējs makroekonomikas lektors: "Patīkami redzēt lielu studentu interesi par šādām vieslekcijām, it īpaši augstskolās ārpus Rīgas. Parasti cenšos lekciju strukturēt tā, lai būtu laiks arī studentu jautājumiem, taču šajā lekciju ciklā jautājumu dažkārt bija tik daudz, ka lekciju sākotnēji plānotajā apjomā tai paredzētajā laikā pat neizdevās pabeigt. Taču tieši tas padara to interesantu man kā lektoram, jo jautājumi katrā auditorijā ir citi. Dažkārt studentu jautājumi arī netieši palīdz labāk sagatavoties intervijām vai publiskām diskusijām par konkrēto tēmu."

Pavasara semestra pirmā lekcija plānota trešdien, 28. janvārī, Banku augstskolā, kur Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes galvenā ekonomiste Daina Paula stāstīs par Konkurētspējas jēdzienu mūsdienu ekonomikas izaugsmes teorijā.

Lektori ir vadošie Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti – Egons Gailītis, Agnija Jēkabsone, Egils Kaužēns, Juris Kravalis, Vija Mičūne, Daina Paula, Andris Strazds, Antra Trenko, Anda Zalmane.

Paredzēts, ka lekciju cikls kļūs tradicionāls un tiks turpināts arī nākamajā – 2015. /2016. – mācību gadā. Ieinteresētās augstskolas nākamā mācību gada lekcijām var pieteikties Latvijas Bankā.

Sīkāka informācija par lekcijām un prezentācijas pieejamas Latvijas Bankas makroekonomiskās analīzes portālā www.makroekonomika.lv.