Publicēts: 28.11.2014.

Informējam, ka saistībā ar tehniskām problēmām Eiropas starpbanku maksājumu sistēmās laikus netika izpildīta daļa Latvijas kredītiestāžu iesniegto maksājumu šā gada 26. novembra vakarā.

Kavēšanās saistīta ar tehniska rakstura problēmām starp divām Eiropas starpbanku maksājumu sistēmāmDeutsche Bundesbank pārvaldīto sistēmu RPS SEPA Clearer un EBA Clearing pārvaldīto sistēmu STEP2. Šo problēmu dēļ tika noraidīta arī daļa no Latvijas Bankas uzturētās Elektroniskās klīringa sistēmas (EKS sistēma) dalībnieku maksājumiem, kuros bija iesaistītas Latvijas kredītiestādes, kas nav EKS sistēmas dalībnieces. Minētās tehniskā rakstura problēmas notika ārpus Latvijas Bankas un Latvijas Banka nekādi nevarēja tās ietekmēt un mazināt ar radušos situāciju saistītos riskus un neērtības.

Šā gada 27. novembrī Latvijas Banka, saņemot no Deutsche Bundesbank noraidītos 6444 maksājumus 12.3 miljonu eiro kopapjomā, tos saskaņā ar EKS sistēmas darbības noteikumiem nosūtīja EKS sistēmas dalībniekiem, atmaksājot no Deutsche Bundesbank saņemtos naudas līdzekļus. Noraidītie maksājumi EKS sistēmas dalībniekiem iesniedzami atkārtoti, par ko visi EKS sistēmas dalībnieki ir informēti.

Šie procesi, kas svarīgi maksājumu drošumam, nozīmē maksājumu kavēšanos un neērtības, tādēļ kā maksājumu sistēmu infrastruktūras uzturētājs Latvijā atvainojamies EKS sistēmas dalībniekiem (kredītiestādēm) un to klientiem sagādātajām neērtībām Eiropas starpbanku sistēmas uzturētāju tehnisko problēmu dēļ.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka tie maksājumi, kuri noritēja starp EKS sistēmas dalībniekiem (bez Eiropas starpbanku maksājumu sistēmu starpniecības), kā vienmēr tika izpildīti laikā.

Latvijas Banka nodrošina raitu un efektīvu maksājumu sistēmu darbību, uzturot maksājumu sistēmas norēķiniem eiro (EKS sistēma un TARGET2-Latvija sistēma). 2013. gadā Latvijas Bankas uzturētajās maksājumu sistēmās kopumā tika apstrādāti aptuveni 35 miljoni maksājumu 336.65 miljardu eiro apjomā. Vidēji dienā apstrādāti aptuveni 140 tūkstoši maksājumu 1.3 miljardu eiro apjomā.

Ieskatam pievienojam skaidrojošu infografiku par starpbanku maksājumu sistēmām.