Publicēts: 13.11.2014.

Latvijas Bankas padome šodien pieņēma grozījumus 2010. gada 9. septembra "Dalības kārtībā Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" (spēkā ar 01.01.2015.).

2014. gada 15. septembrī Latvijas Bankas padome jau veica grozījumus "Dalības kārtības Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" pielikumā "Sistēmas noteikumi dalībai EKS".

Grozījumi tika veikti, ņemot vērā EKS sistēmas dalībnieku atbalstītās šīs sistēmas attīstības pārmaiņas. Proti, ar 2014. gada novembri EKS sistēmas darbs Latvijā tiek nodrošināts Ministru kabineta pārceltajās darba dienās (pirmā darba diena pārcelta no pirmdienas, 17. novembra, uz sestdienu, 22. novembri), kas ir eiro maksājumu sistēmas TARGET2 brīvdienas. Tas dod iespēju kredītiestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, paātrināt klientu maksājumu izpildi un tādējādi veicināt pilnvērtīgu uzņēmumu darbību pārceltajās darba dienās.

Turklāt 2014. gada 9. decembrī paredzēts izveidot EKS sistēmas savienojumu ar EBA Clearing uzturēto sistēmu STEP2, Latvijas Bankai kļūstot par tiešo STEP2 sistēmas dalībnieci un attiecīgi pārtraucot EKS sistēmas savienojumu ar Deutsche Bundesbank uzturēto sistēmu RPS SEPA Clearer, kas līdz tam organizēja EKS sistēmas dalībnieku netiešo piekļuvi STEP2 sistēmai. Tas dos iespēju kredītiestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, vairāk nekā par stundu pagarināt maksājumu pieņemšanas no klientiem laiku un uzlabot klientu maksājumu apkalpošanas procedūras.

Lai segtu izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar EKS sistēmas savienojumu ar STEP2 sistēmu un EKS sistēmas darbu pārceltajās darba dienās, Latvijas Bankas padome šodien palielināja komisijas maksu par SEPA kredīta pārveduma rīkojuma, SEPA naudas līdzekļu atmaksas rīkojuma, SEPA maksājuma atsaukuma vai SEPA maksājuma atsaukuma atteikuma apstrādi EKS sistēmā.

Atkarībā no EKS sistēmas izmantošanas apjoma (katra dalībnieka iesniegto maksājumu skaita) komisijas maksas pieaugums ir 0.27–2.76 centi par vienu maksājumu. Ņemot vērā, ka EKS sistēmas komisijas maksa veido tikai nelielu daļu no kredītiestāžu komisijas maksām, Latvijas Banka prognozē, ka šīs pārmaiņas neietekmēs maksājumu pakalpojumu cenas Latvijas kredītiestādēs.

Par gaidāmajām EKS sistēmas komisijas maksas pārmaiņām kredītiestādes tika informētas EKS sistēmas attīstības pasākumu un attiecīgo tiesību aktu grozījumu sagatavošanas gaitā. Ar EKS sistēmas attīstību saistītie guvumi noteica to, ka plānotās pārmaiņas neizraisīja kredītiestāžu iebildumus.