Publicēts: 15.09.2014.

Latvijas Bankas padome veica grozījumus 2010. gada 9. septembra kārtības "Dalības kārtība Latvijas Bankas elektroniskajā klīringa sistēmā" pielikumā "Sistēmas noteikumi dalībai EKS".

Grozījumi tiek veikti, ņemot vērā plānotās pārmaiņas EKS sistēmā un tās attīstību.

Sākot ar 2014. gada novembri, plānots nodrošināt EKS sistēmas darbu Latvijā pārceltajās darba dienās (pirmā darba diena pārcelta no pirmdienas, 17. novembra, uz sestdienu, 22. novembri), kas ir eiro maksājumu sistēmas TARGET2 brīvdienas. Tas dos iespēju kredītiestādēm, kuras ir EKS sistēmas dalībnieces, paātrināt klientu maksājumu izpildi un veicināt pilnvērtīgu uzņēmumu darbību pārceltajās darba dienās.

Grozījumi par EKS sistēmas darbu pārceltajās darba dienās stāsies spēkā 2014. gada 6. oktobrī.

Vēl viena aktualitāte – 2014. gada 9. decembrī paredzēts izveidot EKS sistēmas savienojumu ar Eiro banku asociācijas EBA Clearing uzturēto sistēmu STEP2, Latvijas Bankai kļūstot par tiešo STEP2 sistēmas dalībnieci un attiecīgi pārtraucot EKS sistēmas savienojumu ar Deutsche Bundesbank uzturēto sistēmu RPS SEPA Clearer, kas līdz tam organizēja EKS sistēmas dalībnieku netiešo piekļuvi STEP2 sistēmai.

EBA Clearing uzturētā STEP2 sistēma ir vienīgā neliela apjoma maksājumu sistēma, kas nodrošina visu Eiropas Savienības kredītiestāžu sasniedzamību SEPA. EKS sistēmas tiešais savienojums ar STEP2 sistēmu samazinās maksājumu apmaiņas laiku starp EKS sistēmu un STEP2 sistēmu, tādējādi dodot iespēju EKS sistēmas dalībniekiem vairāk nekā par stundu pagarināt laiku, kad no klientiem tiek pieņemti maksājumi, un uzlabot klientu maksājumu apkalpošanas procedūras tajās kredītiestādēs, kuras piedalās EKS sistēmā.

Saskaņā ar Saeimas pieņemtajiem grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā Latvijas Bankas padome pieņēma jaunus noteikumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasības, veicot ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanu un pārdošanu", kas stāsies spēkā 2014. gada 16. septembrī un būs saistoši kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas pakalpojumu sniegšanu.

Jaunajos noteikumos par pamatu ņemts pašlaik spēkā esošais Latvijas Bankas regulējums šajā jomā, to papildinot ar vairākām būtiskām pārmaiņām, kas skar arī klientu identifikācijas un klientu darījumu uzraudzības prasību pastiprināšanu. Kapitālsabiedrībām būs jāpārskata spēkā esošie iekšējās kontroles sistēmas dokumenti un jānodrošina to atbilstība noteikumu prasībām līdz 2015. gada 1. janvārim.