Publicēts: 16.04.2014.

Jaunākā Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvaldes veiktā analīze liecina, ka 2013. gadā Latvijas Bankas uzturētajās maksājumu sistēmās kopumā apstrādāti aptuveni 35 miljoni maksājumu 336.65 miljardu eiro apjomā. Vidēji dienā apstrādāti aptuveni 140 tūkstoši maksājumu 1.3 miljardu eiro apjomā.

2013. gadā Latvijas Banka turpināja veicināt raitu un efektīvu maksājumu sistēmu darbību, uzturot 3 maksājumu sistēmas norēķiniem latos un eiro (SAMS, Target2-Latvija un EKS). 2014. gadā nodrošināta sekmīga Latvijas Bankas latu maksājumu sistēmu pāreja uz eiro norēķiniem (SAMS funkcijas pārņēma TARGET2-Latvija, EKS latu norēķini pārtraukti).

Pagājušajā gadā kopējais Latvijā lietoto klientu maksāšanas līdzekļu skaits pieaudzis par 12.8% (līdz 297.7 milj.), bet apjoms – par 17.8% (līdz 407.0 mljrd. latu). Ar visiem klientu maksāšanas līdzekļiem skaita ziņā 91.4% maksājumu veikti latos, 5.2% – eiro un 3.4% – pārējās valūtās.

Vērtējot atsevišķu maksāšanas līdzekļu lietošanu, visbiežāk no visiem klientu maksāšanas līdzekļiem Latvijā tika izmantoti karšu maksājumi un klientu kredīta pārvedumi (attiecīgi 50.9% un 46.9%). Pārējie maksāšanas līdzekļi (čeki, tiešais debets u.c.) veidoja 2.2%.

Visstraujāk augošais un biežāk izmantotais maksāšanas līdzeklis bija maksājumi ar kartēm – pērn veikti 151.6 miljonus reižu (18.5% pieaugums, salīdzinot ar 2012. gadu), bet to apjoms sasniedzis 3.2 miljardus eiro (pieaugums par 17.6%).

Latvijas Banka sagatavojusi pārskatu "Latvijas Bankas 2013. gadā veiktā maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzība" - par maksājumu sistēmu uzraudzību 2013. gadā. Šāds pārskats tiek izdots reizi gadā un ir pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (http://www.bank.lv/publikacijas/citas-publikacijas/latvijas-maksajumu-sistemas-parraudziba/2515).

Pārskatā iekļauta visaptveroša informācija (tostarp plaša statistika) par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidras naudas norēķinos būtiskām jomām. Latvijas Bankas darbi 2013. gadā maksājumu sistēmu jomā galvenokārt bija saistīti ar eiro ieviešanu.

Infografika: Kāpēc daži starpbanku maksājumi notiek uzreiz, bet citi - tikai nākamajā dienā?
Infografika: Kāda ir Latvijas Bankas loma elektroniskajos norēķinos?