Publicēts: 28.03.2014.

Eiropas Savienības Padome ir apstiprinājusi dizainu un 2014. gada 27. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums par pirmo Latvijas īpašā dizaina 2 eiro monētu, kas veltīta 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētai Rīgai.

Monētas sižetā būs Vecrīgas panorāma (pielikumā – monētas valsts puses attēls). Grafiskā dizaina autors ir Henrihs Vorkals, bet ģipša modeli veidojis Jānis Strupulis.

Iecerēts, ka pirmā īpašā dizaina 2 eiro monēta tiks izlaista līdz 2014. gada rudens sākumam. Monētas tirāža būs 1 milj. eksemplāru, papildus tiks kalts 5 000 monētu īpašā suvenīriesaiņojumā (numismātu un citu interesentu zināšanai – kvalitāte Brilliant Uncirculated).

Patlaban tiek kārtotas pēdējās formalitātes, lai tuvākajā laikā noslēgtu līgumu par monētas izgatavošanu ar konkursā izvēlēto Bādenes-Virtembergas Valsts kaltuvi. Šī kaltuve jau izgatavoja Latvijas eiro apgrozības monētas.

2eiromoneta_maz

Papildinformācija

Katru gadu ikviena eiro zonas valsts var izlaist divas īpašās 2 eiro apgrozības monētas (Latvijā iepriekšējos gados tika emitētas īpašās 1 lata apgrozības monētas), kas veltītas valsts, Eiropas vai pasaules nozīmes notikumiem. Papildus tam visas eiro zonas valstis kopā var izlaist vēl vienu 2 eiro monētu kādas kopējas Eiropas Savienības valstu tēmas ietvaros.
Īpašajām apgrozības monētām ir tādas pašas iezīmes un Eiropas puse, kā arī apmales teksts kā parastām 2 eiro apgrozības monētām. Taču pusē ar attiecīgās valsts veidoto simboliku tām attēlots piemiņas motīvs.
Īpaša dizaina eiro monētas ir likumīgs maksāšanas līdzeklis eiro zonā – tās var izmantot un tās jāpieņem tāpat kā visas pārējās eiro monētas.

Vēl viena monētu mākslas joma ir kolekcijas monētu izlaišana ar Latviju raksturojošiem sižetiem un augstvērtīgu māksliniecisko izpildījumu. Katru gadu Latvijas Banka plāno izlaist 5–7 eiro kolekcijas monētas gadā parasti ar 5 eiro nominālvērtību.
Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Tomēr maz ticams, ka šādas monētas reāli nonāks apgrozībā, jo pēc būtības tās ir mākslas darbi un ir numismātu un citu interesentu īpaši pieprasītas.
Kolekcijas monētu nominālvērtībai jābūt atšķirīgai no apgrozības monētu nominālvērtības (piemēram, 5 vai 10 eiro). Kolekcijas monētu specifikācijas – krāsa, diametrs, svars, materiāls utt. – būtiski atšķiras no apgrozībā esošajām monētām.
2014. gadā Latvijas Banka turpinās paust Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības. Paredzēts eiro kolekcijas monētas veltīt Vecajam Stenderam 300 gadu jubilejā, Jāņa Jaunsudrabiņa "Baltajai grāmatai", Kurzemes barokam, kā arī Baltijas ceļa 25 gadu jubilejai. Taps arī netradicionāla mākslinieciskā, tehniskā vai tematiskā risinājuma monēta. Šogad tā būs veltīta latviešu tautas tradīcijām – četrām gadskārtām un tajos veicamajiem darbiem un svinamajiem svētkiem.
Pirmā kolekcijas monēta – veltīta Ainažu jūrskolas jubilejai – izlaista 5. martā.