Publicēts: 27.03.2014.

Latvijas Bankas padome 27. martā apstiprināja "Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības" grozījumus (spēkā ar 01.04.2014.).

Šāds lēmums pieņemts atbilstoši Eiropas Centrālās bankas normatīvo aktu grozījumiem.

Kārtībā precizētas kredītreitingu prasības tiem ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem (tālāk tekstā – ABS), kurus Latvijas Banka pieņem kā Eirosistēmas monetārās politikas operāciju finanšu nodrošinājumu. Latvijas Banka kā finanšu nodrošinājumu pieņems arī tos ABS, kuru pamatā esošie naudas plūsmu radošie aktīvi ir kredītkaršu saistības.

Tāpat finanšu nodrošinājuma pārrobežu mobilizācijā būs iespējams izmantot arī Centrālo banku korespondentattiecību modeli (tālāk tekstā – CCBM modelis) kopā ar Eiropas Centrālās bankas atzītām saiknēm starp vērtspapīru norēķinu sistēmām, kā arī CCBM modeli kopā ar pārrobežu trīspusējas finanšu nodrošinājuma pārvaldīšanas pakalpojumiem.

"Dalības Latvijas Bankas organizētajās Eurosistēmas monetārās politikas operācijās kārtības" grozījumi stāsies spēkā 2014. gada 1. aprīlī, bet pārmaiņas saistībā ar CCBM modeļa izmantošanu – 2014. gada 26. maijā un 29. septembrī.