Publicēts: 13.01.2014.

Vienlaikus ar Eiropas Centrālās bankas (ECB) informāciju par jauno otrās jeb Eiropas sērijas 10 eiro banknoti nosūtām Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju eksperta komentāru par aktuālo Latvijas situāciju.

Andris Tauriņš (Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes Naudas tehnoloģiju daļas vadītājs):

Ar jaunās 10 eiro banknotes ieviešanu Latvijā neradīsies sarežģījumi.

Pirmkārt, Latvijā kā jaunā eiro zonas dalībvalstī izmantotās naudas apstrādes iekārtas ir modernas un lielākoties izgatavotas laikā, kad par ECB plāniem laist klajā Eiropas sērijas banknotes bija zināms.

Otrkārt, uzņēmējiem ir dots pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos jaunās banknotes laišanai apgrozībā (jaunie 10 eiro apritē nonāks šā gada 23. septembrī).

Turklāt, lai novērstu jebkādas šaubas, Latvijas Bankā laicīgi – vēl pirms oficiālās laišanas apgrozībā – būs pieejamas jaunās 10 eiro banknotes, kuras varēs izmantot naudas apstrādes iekārtu testiem.

Sekmīga sadarbība ar uzņēmējiem šajā jomā īstenota arī laikā, kad apgrozībā tika laistas jaunas latu banknotes, un nekādas būtiskas problēmas neradās. Līdz ar to, kā ierasts, neskaidrību un jautājumu gadījumā uzņēmēji aicināti konsultēties ar Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju ekspertiem.

Latvijā izmantotās naudas apstrādes iekārtas (ieskaitot komercbanku naudas apstrādes iekārtas un degvielas, dzērienu, autostāvvietu, biļešu automātus) lielākoties tiek iegādātas Rietumeiropā, līdz ar to nepieciešamie priekšdarbi jaunās 10 eiro banknotes izmantošanai būs jau veikti. Ja būs nepieciešamas izmaiņas, lielākoties tās varēs veikt, pieslēdzoties pie iekārtas ar datoru un veicot programmas atjauninājumu.

Gatavošanās Eiropas sērijas banknošu ieviešanai tiek veikta laicīgi un ir rūpīgi pārdomāta. Patlaban jau notiek priekšdarbi citu nominālu otrās sērijas eiro banknošu ieviešanai – tās ir dažādās izstrādes pakāpēs un tiek veikti testēšanas darbi. To laišana apgrozībā plānota pakāpeniski.

Pirmā Eiropas sērijas banknote ar 5 eiro nominālu pie vairāk nekā 332 miljoniem eiro zonas dalībvalstu iedzīvotāju nonāca 2013. gada maijā.

Pirmā izlaiduma banknotes būs apgrozībā kopā ar jaunajām banknotēm un saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma.

Savām publikācijām droši izmantojiet gan ECB preses relīzi par jauno 10 eiro banknoti, gan ECB sagatavoto preses mapi, gan LB naudas eksperta komentāru.

Tāpat sūtījumam pievienojam ilustratīvus materiālus par jauno 10 eiro banknoti – Jūsu izmantošanai (presei domātie attēli būs pieejami arī ECB mājaslapā).

Televīziju un portālu vajadzībām – videomateriāli par jauno banknoti – arī ECB mājaslapā.

Lūdzu ņemt vērā, ka šodien ECB publiskoja arī pārskatu par situāciju ar naudas drošību eiro zonā (šo materiālu atradīsiet ECB un Latvijas Bankas mājaslapās).

14_01_13_jaunie_10_eiro_front

14_01_13_jaunie_10_eiro_back