Publicēts: 10.01.2014.

Piektdien, 10. janvārī, eiro skaidrās naudas apjoms apgrozībā apsteidzis latus. Latvijas Bankas aprēķini liecina, ka piektdien pa dienu Latvijā apgrozībā bija aptuveni 570 miljoni eiro un lati aptuveni 526 miljonu eiro vērtībā. Salīdzinājumam – arī Igaunijā apgrozībā esošo eiro apjoms apsteidza kronas desmitajā dienā pēc eiro ieviešanas.

Latvijā pāreja uz eiro ikdienas norēķinos ir vērtējama kā sekmīga un raita. To nodrošināja daudzu iesaistīto nozaru savlaicīga un vispusīga gatavošanās vienotās valūtas ieviešanai. Visu ar eiro ieviešanu saistīto pasākumu izpilde notika plānotajā apjomā un noteiktajos termiņos.

Līdz šā gada 14. janvārim (ieskaitot) turpinās eiro un latu skaidrās naudas vienlaicīgās apgrozības periods. Latus pret eiro mainīs Latvijas Pasta reģionālajās nodaļās līdz 31. martam, komercbankās – līdz 30. jūnijam, kā arī Latvijas Bankā – mūžīgi.

Atgādinām, ka priekšpiegāžu laikā (2013. gada novembrī un decembrī) kredītiestādēm saskaņā ar to pieprasīto apjomu un nomināliem Latvijas Bankā tika izsniegti kopsummā 283.2 miljoni eiro (17.4 miljoni eiro banknošu un 125.4 miljoni eiro monētu), kas bija nepieciešami gada pirmo dienu skaidrās naudas apritei. Tāpat tika izplatīti aptuveni 700 000 Latvijas eiro monētu sākumkomplektu.

Skaidrās naudas dati liecina, ka kopumā bija apmaināmi 630.8 miljoni latu (skaidras naudas latu apjoms apgrozībā 2013. gada 31. decembrī; kopumā skaidras naudas apjoms bija lielāks – tajā jāieskaita arī priekšpiegāžu laikā decembrī jau apmainītie eiro). Lai tas varētu notikt, kopš jūlija Bādenes-Virtembergas Valsts kaltuvē nokalti gandrīz 400 miljoni dažāda nomināla Latvijas eiro monētu (98.8 miljonu eiro vērtībā), kā arī sagādāti 110 miljoni dažāda nomināla eiro banknošu (3.12 miljardu eiro vērtībā).

Latvijai iekļaujoties eiro zonā, Latvijas Banka kā Eirosistēmas dalībniece turpinās rūpēties par raitu skaidras naudas apriti valstī.