Publicēts: 28.12.2013. Aktualizēts: 01.01.2014.
Ievadā īsi par centrālās bankas darāmajiem darbiem.
Latvijas Bankas (LB) kā valsts centrālās bankas funkcijas pēc pārejas no lata uz eiro nemainīsies, bet darbības lauks paplašināsies un tas, pirmkārt, skar monetārās politikas lēmumu pieņemšanu, ar līdztiesīgu balsi piedaloties eiro zonas – visu eiro ieviesušo valstu – kopīgās monetārās politikas lemšanā, kā arī veicot tam nepieciešamo makroekonomisko analīzi.
Centrālā banka Latvijā pildīs arī citus ierastus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un tās asinsrites – finanšu sistēmas – funkcionēšanai. Kā līdz šim, LB nodrošinās skaidras naudas laišanu apgrozībā un vidi drošu starpbanku norēķinu sistēmu darbībai, pārvaldīs ārvalstu valūtas un zelta rezerves, kas sedz attiecīgas saistības, tai skaitā naudu apgrozībā, valdības un komercbanku noguldījumus centrālajā bankā. LB arī turpmāk apkopos maksājumu bilances un finanšu statistiku.
Skatoties no praktiskās puses, ievērojami pieaugs LB kā Eirosistēmas dalībnieces sadarbības intensitāte ar Eiropas Centrālo banku (ECB) un citām eiro zonas centrālajām bankām. No 2014. gada 1. janvāra LB prezidents kļūs par ECB Padomes locekli. Padomes sēdes notiek divas reizes mēnesī, un tajās tiek izlemti eiro zonas monetārās politikas un citi nozīmīgi jautājumi.
ECB padome ir tikai pati kalna virsotne. Viedokļi tiek saskaņoti, lēmumu projekti izstrādāti un apspriesti ECB komitejās, kuru darbā aktīvi piedalīsies arī LB.

Par informācijas piedāvājumu medijiem turpmāk:

 • Blakus eiro zonas monetāro lēmumu publiskai skaidrošanai, ko veiks bankas vadītājs un citi speciālisti, ar medijiem arī turpmāk sadarbosimies kā makroekonomiskās analīzes centrs Latvijā, turklāt ar papildu dimensiju – ja līdz šim LB eksperti ekonomiskos procesus vērtēja no mūsu valsts interešu viedokļa, turpmāk uz notiekošo raudzīsimies plašāk – arī kā eiro zonas pilnvērtīgi dalībnieki.
 • Latvijas Bankas ekonomisti ir atzīti eksperti dažādos ar tautsaimniecības attīstību saistītos jautājumos, bet speciāli izveidotā vietne www.makroekonomika.lv ir nozīmīgs ekonomiskās analīzes un komentāru avots medijiem, palīgs jebkuram tautsaimniecības tēmu interesentam, arī pasniedzējiem, studentiem, skolēniem.

Sabiedrības informēšana par procentu likmju lēmumiem

 • Līdz šim lēmumu par procentu likmēm pieņēma LB padome, bet pēc 1. janvāra Latvija līdzdarbosies lēmumu pieņemšanā ECB padomē par visas eiro zonas valstīm saistošiem monetārās politikas lēmumiem, tostarp procentu likmēm.
 • ECB padome lēmumu par procentu likmēm pieņem reizi mēnesī – par to attiecīgajā dienā tiek paziņots ar ECB preses relīzi, un ECB prezidents sniedz plašāku skaidrojumu preses konferencē.
 • LB prezidents kā ECB padomes dalībnieks pieņemto lēmumu par ECB procentu likmēm Latvijas medijiem būs gatavs izskaidrot nākamajā dienā.

Latvijas IKP un inflācijas prognozes

 • Kopā ar Latvijas tautsaimniecības analīzi Latvijas iekšzemes kopprodukta un inflācijas prognozes tiks publiskotas LB prezidenta preses konferencēs divas reizes gadā – jūnijā/jūlijā un decembrī/janvārī; kam sekos plašāka analīze jau ierastajā "Makroekonomisko norišu pārskatā". Nepieciešamības gadījumā tiks rīkotas papildu preses konferences.

Latvijas ekonomikas norišu analīze

 • LB ekonomisti turpinās regulāri komentēt Latvijas ekonomikas statistikas rādītājus – raksti latviešu un angļu valodās, tāpat kā līdz šim, tiks publicēti vietnē www.makroekonomika.lv.
 • Centrālās bankas ekonomisti arī turpmāk regulāri publicēs pētījumus par Latvijai un visai eiro zonai aktuālām ekonomikas tēmām; arī tie, tāpat kā līdz šim, tiks publicēti vietnē www.makroekonomika.lv.
 • LB eksperti būs pieejami medijiem dažādu ekonomisku norišu komentēšanai (ar bankas preses dienesta starpniecību).
 • Latvijas Banka turpinās rīkot ekspertu sarunas, konferences un cita veida diskusiju forumus par makroekonomiskās politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā.
 • Savu viedokli par ekonomiskajām norisēm LB ekonomisti paudīs www.makroekonomika.lv blogu sadaļā.

LB interneta vietne www.bank.lv

 • Saistībā ar darbu Eirosistēmā tiks aktualizēta Latvijas Bankas interneta vietne (piemēram, tā joprojām būs avots valūtas kursu interesentiem, kur būs pieejami ECB publicētie eiro atsauces kursi; procentu likmju indeksu Rigibor nomainīs Euribor); sadaļā "Presei" būs atrodama būtiskākā ECB un LB informācija presei, sadaļā "Nauda" – informācija par eiro banknotēm un monētām.
 • Vietnē iepriekš publicētā informācija (piemēram, valūtu kursi, finanšu informācija) tiks saglabāta, bet ievietota arhīva sadaļā.