Publicēts: 28.11.2013. Aktualizēts: 04.12.2013.

Šonedēļ ar vairākām lekcijām Rīgā noslēdzies reģionālo semināru cikls par eiro naudaszīmju dizainu un drošību, kā arī Eiropas vienotās valūtas ieviešanas procesu, ko organizēja Latvijas Banka, Latvijas Darba devēju konfederācija un Ekonomikas ministrija. Seminārus 28 Latvijas pilsētās kopš septembra apmeklējuši kopā aptuveni 2200 profesionāli skaidras naudas lietotāji – kasieri, pārdevēji, pakalpojumu sniedzēji, pasta operatori un citi.

Ar semināru ciklu "Kas jāzina par eiro drošību - kasieriem un ikvienam no mums" Latvijas Bankas un Ekonomikas ministrijas eksperti 2 mēnešu laikā viesojās visos Latvijas novados, kopumā organizējot 34 seminārus (reaģējot uz tirdzniecības u.c. uzņēmumu lielo interesi, rudens gaitā plānoto semināru skaits tika palielināts, kā arī paplašināts apmeklējamo pilsētu loks).

Jānis Blūms, Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs: "Eiro ieviešanā 2014. gada 1. janvārī piedalīsies ikviens Latvijas iedzīvotājs: gan cilvēkiem pašiem, gan raitai naudas apritei ir ļoti svarīgi pazīt jauno naudu, kas ir labi aizsargāta pret viltošanu.

Profesionālo naudas lietotāju - kasieru, pārdevēju atbildība te ir vēl lielāka un ne tikai pret sevi, tādēļ gandarī, ka paši darbinieki un viņu darba devēji novērtēja un izmantoja apmācību iespēju. Savukārt iedzīvotāji decembrī un janvārī medijos biežu atradīs noderīgu Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās bankas informāciju, lai pazītu eiro naudu."

Latvijas Bankas skaidras naudas eksperta Andra Tauriņa lekcija par eiro naudas – banknošu un monētu pazīšanu no šī semināru cikla video formātā pieejama jebkuram interesentam LB interneta vietnē www.bank.lv, kā arī http://www.youtube.com/watch?v=5mIfjv87Iog).

Papildu informācija redaktoram:

Sīkāk par eiro semināru programmu. LDDK sadarbībā ar LB un EM no 2013. gada 24. septembra līdz 27. novembrim visā Latvijā rīkoja semināru ciklu "Kas jāzina par eiro drošību - kasieriem un ikvienam no mums", uz kuru bija aicināti gan profesionāli naudas lietotāji (kasieri, tirdzniecības uzņēmumu darbinieki u.tml.), gan ikviens cits interesents.

  • Semināru pirmajā daļā kasieri un citi, kam ar skaidru naudu jāstrādā ikdienā, tika iepazīstināti ar eiro banknošu un monētu dizainu, drošības pazīmēm, atšķirībām jaunās (Eiropas) sērijas eiro banknošu dizainā un drošībā, kā arī ar izmaiņām kases aparātu un cenu norādīšanas kārtībā.
  • Semināru otrajā daļā tika sniegta informācija par ikvienam svarīgiem pamatjautājumiem par pāreju uz eiro: kā samainīt skaidru un bezskaidru naudu; kas mainīsies norēķinos, izmantojot banku; kas jāzina par kredītiem un noguldījumiem; kas notiks ar ienākumiem (algu, pensiju, pabalstiem); vai mainīsies cenas u.c.

Papildus šīm apmācību iespējām un video lekcijai Latvijas Bankas mājas lapā profesionāli naudas lietotāji visā Latvijā saņem dažāda formāta drukātus informatīvus materiālus, viņiem ir iespēja lietot un lejuplādēt materiālus internetā.

Par iedzīvotāju turpmāku informēšanu par eiro naudaszīmēm, ko LB veic sadarbībā ar ECB.

  • Novembrī ikviena Latvijas mājsaimniecība saņēma bukletu ar detalizētu informāciju par eiro banknotēm un monētām. Komplektā - divas makā ērti ievietojamas kartes, kuru viena puse ļaus iedzīvotājiem vienkārši pārbaudīt atbilstību pārejas kursam no lata uz eiro, bet otrā pusē redzami visi banknošu pretviltošanas elementi. Šādi bukleti un makā ievietojamas kartes ļoti labi noderējušas arī iepriekš tais valstīs, kur notika pāreja uz eiro.
  • Dailes teātrī vēl līdz 13. decembrim apskatāma ceļojošā "Eiro izstāde" - ekspozīcijā vienkopus var iegūt visu nepieciešamo informāciju par jauno naudu - uzzināt par tās vēsturi, banknošu un monētu dizainu un drošību, otrās jeb Eiropas sērijas banknotēm. "Eiro izstādi" var aplūkot gan teātra izrāžu apmeklētāji, gan ikviens cits interesents.
  • Neilgi pirms un pēc eiro ieviešanas Latvijas televīzijas demonstrēs vairākus televīzijas klipus par eiro banknošu dizainu un drošības pazīmēm, un arī citos medijos būs izvietota atbilstoša informācija, rādot, kā ar vienkāršu rīcību – "aptaustot, apskatot un pagrozot" – var pārbaudīt eiro banknošu īstumu.