Publicēts: 27.12.2013. Aktualizēts: 01.01.2014.

Tuvojas 2014. gada 1. janvāris un pāreja uz eiro, kas būtiski ietekmēs vairākas tautsaimniecības jomas, tostarp starpbanku maksājumus. Pašlaik droši var teikt, ka Latvijas starpbanku maksājumu sistēma ir gatava eiro ieviešanai. Turklāt Vienotās eiro maksājumu telpas (Single Euro Payments Area, SEPA) projekta īstenošana nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtākus, lētākus un ātrākus maksājumus ar vienoto Eiropas valūtu.

Pašlaik SEPA priekšrocības izmanto tikai neliela iedzīvotāju daļa, veicot neliela apjoma pārrobežu maksājumus eiro. Tāpēc SEPA projekta dalībnieki Latvijā ir vienojušies par ātrāku SEPA kredīta pārvedumu ieviešanu, un jau ar 2014. gada 1. janvāri latu kredīta pārvedumi, ko ikdienā saucam par pārskaitījumiem, tiks aizvietoti ar SEPA kredīta pārvedumiem. Tas ļaus visiem Latvijas iedzīvotājiem izmantot šādas SEPA maksājumu priekšrocības:

-          pārrobežu SEPA maksājumi nonāk pie saņēmēja vienas dienas laikā;
-          ar SEPA Latvijas uzņēmumi varēs samaksāt piegādātājiem dažādās Eiropas valstīs tikpat vienkārši un ātri kā piegādātājiem Latvijā;
-          Tiem, kas mācās vai strādā ārpus Latvijas, vairs nebūs nepieciešami konti vairākās valstīs - visus maksājumus Eiropā varēs veikt ātri un vienkārši no viena konta Latvijā;
-          Ieviešot eiro, pārrobežu maksājumi kļūs tikpat lēti kā vietējie maksājumi.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada martā apstiprinātā regula Nr. 260/2012 nosaka tehniskās prasības SEPA kredīta pārvedumiem un SEPA tiešā debeta maksājumiem (tā saucamajiem automātiskiem maksājumiem). Regula paredz, ka SEPA telpā nacionālie maksājumi eiro jāaizvieto ar SEPA maksājumiem. Eiro zonas valstīm ir jānodrošina SEPA kredīta pārvedumu un SEPA tiešā debeta maksājumu ieviešana ar 2014. gada 1. februāri, savukārt Latvijai, ieviešot eiro ar 2014. gada 1. janvāri, pāreja uz SEPA maksājumiem jānodrošina gada laikā pēc eiro ieviešanas, tas ir, ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. janvārim.

SEPA kredīta pārvedumu ātrāka ieviešana mūsu valstī ir iespējama, pateicoties Latvijas Bankas Elektroniskajai klīringa sistēmai (EKS), kas ir vienīgā Latvijā funkcionējošā klīringa sistēma liela skaita klientu kredīta pārvedumu veikšanai latos un eiro. Ar 2010. gada 9. novembri EKS ir SEPA prasībām atbilstīga sistēma norēķiniem eiro, kas apstrādā SEPA kredīta pārvedumus un ir savienota ar citām SEPA maksājumu sistēmām Eiropā, nodrošinot maksājumu sūtīšanu un saņemšanu no jebkuras SEPA telpas kredītiestādes. Tas veicināja SEPA kredītu pārvedumu attīstību Latvijā un deva iespēju EKS dalībniekiem veikt un saņemt eiro maksājumus visā SEPA telpā – Eiropas Savienības (ES) valstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē un Monako.

Eiro ieviešana būtiski ietekmēs norēķinus starp Latvijas iedzīvotājiem un iestādēm. Visi norēķini, kas agrāk notika latos, notiks eiro. EKS nodrošina, ka norēķini starp EKS sistēmas dalībniekiem notiek septiņas reizes dienā (septiņos klīringa ciklos laikā no plkst.8.00 līdz 18.30). Tas ļaus būtiski pagarināt gan klientu maksājumu iesniegšanas, gan to saņemšanas laiku norēķinam tajā pašā dienā.

Ar 2014. gada 1. janvāri šādus norēķinus saviem klientiem varēs piedāvāt tās kredītiestādes, kas ir EKS sistēmas dalībnieki, kā arī Valsts kase un Latvijas Pasts.

Tā kā dalība EKS sistēmā nav obligāta, katra Latvijas kredītiestāde var izvēlēties savu stratēģiju, piedāvājot SEPA kredīta pārvedumus klientiem, tas ir, piedalīties Latvijas Bankas uzturētajā EKS sistēmā vai izmantot citu SEPA maksājumu sistēmu Eiropā tieši vai pastarpināti. Vairākas Latvijas kredītiestādes (Swedbank, SEB banka, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, Svenska Handelsbanken AB Latvijas filiāle, Pohjola Bank Plc filiāle Latvijā, Danske Bank filiāle Latvijā) ir pieņēmušas lēmumu pārtraukt dalību EKS sistēmā pēc eiro ieviešanas un izvēlējušās citas SEPA maksājumu sistēmas maksājumu veikšanai starp saviem un citu Latvijas kredītiestāžu klientiem.

Līdz ar to Latvijas kredītiestāžu klientiem, veicot maksājumus, ir jāpievērš īpaša uzmanība laikam, līdz kuram maksājumi tiek pieņemti ar norēķinu tajā pašā dienā, jo maksājumu pieņemšanas laiks var atšķirties atkarībā no tā, vai attiecīgā kredītiestāde ir EKS dalībniece vai nav.

SEPA ir ES, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Šveices un Monako kopējā maksājumu telpa. SEPA projekts ir solis vienotā Eiropas tirgus virzienā, kurā ikviens klients jebkur Eiropā varēs veikt bezskaidras naudas maksājumus eiro telpā tikpat ātri, droši un vienkārši kā pašlaik iekšzemes maksājumus.

Infografika