Publicēts: 05.11.2013.

Latvijas Banka trešdien, 6. novembrī, laidīs apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu – "Paritātes monētu" ar lata un eiro pārejas kursu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas nonāks apritē tāpat kā cita apgrozības nauda – ar banku starpniecību sasniedzot tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus.

Monētas grafisko dizainu veidojis mākslinieks Ilmārs Blumbergs, ģipša modeli – tēlnieks Jānis Strupulis. Jaunās 1 lata monētas kaltas Münze Österreich (Austrija).

Latvijas Bankas iedibinātajai īpašo 1 lata apgrozības monētu kalšanas tradīcijai rit 12. gads, un tā tiek noslēgta ar "Paritātes monētu". Ar 2014. gada 1. janvāri Latvija kļūs par pilntiesīgu Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro, bet īpašo 1 lata apgrozības monētu tradīcija tiks turpināta, izlaižot īpašās 2 eiro monētas. Īpašo apgrozības monētu kalšanas tradīciju iesāka monēta ar stārķa attēlu, un kopš 2004. gada tiek kaltas divas šādas monētas gadā (īpašo 1 lata apgrozības monētu klāstu var redzēt šeit). "Paritātes monēta" ir 23. īpašā 1 lata apgrozības monēta.

"Paritātes monētas" attēls izvēlēts kā simbolisks koka stumbrs, kas savieno zarus un saknes, zemi un debesis un ir kā ceļš uz jauniem notikumiem, sapņiem un iespējām.

Jaunās 1 lata monētas reversā attēlots cipars "1", kas veido simetrisku attēlu un ir uzraksta "1 LATS" un "1,42 EIRO" sastāvdaļa. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads – 2013. Citu atšķirību – monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā – starp jauno monētu un citām 1 lata apgrozības monētām nav.

Monētas kopējā tirāža ir 500 000 eksemplāru, un tā tāpat kā citām īpašajām apgrozības monētām netiks papildināta.

Paritates_lats_avParitates_lats_rev