Publicēts: 12.09.2013.

Šodien Rīgā, Lielajā Ģildē, notika Latvijas eiro konference, kurā Latvijas un Eiropas Savienības ekonomiskās politikas veidotāji un ekonomisti diskutēja par eirozonas attīstību un pārvaldības uzlabošanu.

Šis ir vēsturisks brīdis Latvijai, kura 2014. gada 1. janvārī kļūs par 18. eirozonas dalībvalsti, pievienojoties monetārai savienībai, kurā vairāk nekā 330 miljoni cilvēku norēķinās ar vienotu valūtu – eiro.

Eiro ieviešana noslēdz ilgu un izaicinājumiem pilnu laika posmu, kurā notika Latvijas ekonomikas un monetārās politikas integrācija sekmīgai dalībai eirozonā. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijā īstenotas nozīmīgas ekonomiskas un sociālas reformas, uzbūvēta moderna un demokrātiska valsts ar dinamisku tautsaimniecību.

Diemžēl Latvijai neizdevās pievienoties eirozonai sākotnēji noteiktajā mērķa datumā – 2008. gada 1. janvārī, taču krīzes laikā veiktās strukturālās reformas ir atgriezušas mūsu valsti uz izaugsmes ceļa. Piedzīvotās ekonomiskās grūtības un veiktie pasākumi bija rūgta, bet vērtīga pieredze gan mums pašiem, gan citām valstīm, un tā vēlreiz apliecināja līdzsvarotas attīstības un pārdomātas ekonomiskās politikas nozīmi. Šo mācību īpaši svarīgi atcerēties pašlaik, kad krīze Latvijā jau ir aiz muguras un arī eirozonā vērojamas atveseļošanās pazīmes.

Jau kļuvis par tradīciju, ka topošajās eirozonas dalībvalstīs pāris mēnešus pirms eiro ieviešanas tiek organizēts vērienīgs forums ar Eiropas un nacionāla līmeņa politikas veidotāju, ekonomistu, uzņēmēju, masu mediju pārstāvju līdzdalību, kurā tiek apspriesti aktuāli ar pievienošanos eirozonai saistīti jautājumi.

Rīgā notikušo Latvijas eiro konferenci organizēja Latvijas Banka sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Komisiju un Finanšu ministriju.

Uzrunājot Latvijas eiro konferences dalībniekus, ECB prezidents Mario Dragi atgādināja par Eiropas integrācijas saknēm, kas stiepjas līdz pat Hanzas savienības laikiem. "Pievienojoties eirozonai, Latvija nostiprina savu vietu Eiropas sirdī," sacīja M. Dragi.

Viņš uzsvēra, ka eiro ieviešana nozīmē ne tikai monetārās politikas maiņu, bet arī to, ka Latvijas Banka iesaistīsies lēmumu pieņemšanā par pasaules otrās lielākās ekonomikas - eirozonas – nākotni.

Eiropas Komisijas viceprezidents, ekonomikas un monetāro lietu komisārs Olli Rēns atzīmēja Latvijas panākto progresu ekonomikas integrācijā un paveiktās reformas tautsaimniecības sakārtošanā. "Laipni lūgti eirozonā!" latviešu valodā klātesošos uzrunāja O. Rēns.

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs atskatījās uz Latvijas paveikto pēc neatkarības atgūšanas. Vēl tikai pirms 25 gadiem doma par brīvu un neatkarīgu valsti bija tikai sapnis. Vēl grūtāk bija iedomāties, ka Latvija var kļūt par pilnvērtīgu Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti vai mums būs kopīga nauda ar vairāk nekā 330 miljoniem eiropiešu.

"Šie sapņi tagad ir kļuvuši par realitāti, pateicoties stingri noteiktiem mērķiem un apņēmīgai rīcībai, kā arī mūsu draugu atbalstam," sacīja I. Rimšēvičs.

Tieši apņēmīga rīcība ir ļāvusi Latvijai pārvarēt arī nesenās ekonomiskās grūtības, un patlaban mūsu valsts ir sasniegusi ātrāko izaugsmi Eiropas Savienībā, kā arī izpildījusi Māstrihtas kritērijus, lai varētu kļūt par 18. eirozonas dalībvalsti.

Eiro ieviešana Latvijai nozīmēs divas lietas – iespējas un pienākumus. Eiro kā uzticama un droša valūta nodrošinās labākas iespējas Latvijas ārējai tirdzniecībai, investīciju piesaistei, jaunu darba vietu radīšanai un ekonomikas izaugsmes veicināšanai.

Tomēr eiro nav burvju nūjiņa, tas ir instruments strukturālo reformu turpināšanai, kuras joprojām ir nepieciešamas Latvijas attīstībai. "Eiro nodrošinās lieliskas iespējas ekonomikas attīstībai, bet tas, kā mēs tās izmantosim, ir atkarīgs tikai no pašiem – gan politikas veidotājiem, gan uzņēmējiem," norādīja I. Rimšēvičs.

Pasākuma laikā ECB prezidents M. Dragi Latvijas Bankas prezidentam I. Rimšēvičam pasniedza Eiro zvaigzni – simbolisku eirozonas atslēgu.

Latvijas eiro konferenceEiropas Centrālās bankas prezidents Mario DragiLatvijas eiro konferenceLatvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario DragiEiro zvaigznes pasniegšanas ceremonija

Pēc politiskās diskusijas un Eiro zvaigznes pasniegšanas notika paneļdiskusija "Eiro: vakar, šodien, rīt", kurā savas pārdomas par eirozonas izaicinājumiem sniedza Notre Europe – Jacques Delors Institute direktors Īvs Bertončīni, Hertie School of Governance profesors Henriks Enderleins, Latvijas Bankas padomes locekle Zoja Razmusa un Londonas Biznesa skolas profesore Lukrēcija Reihlina.

Eiro konference ievada posmu no 2013. gada rudens līdz 2014. gada janvārim, kurā Latvijas sabiedrība tiks plaši informēta par pārejas norisi un eiro naudas zīmēm.

Konferences materiāli atrodami vietnē www.makroekonomika.lv.

Fotogrāfijas no konferences

Fotogrāfijas no preses konferences