Publicēts: 09.07.2013. Aktualizēts: 04.10.2013.

Papildināts ar 3. rindkopu (12.07.2013.)

Eiropas Ekonomikas un finanšu lietu padome (ECOFIN) 2013. gada 9. jūlijā pieņēmusi galīgo lēmumu par Latvijas pilntiesīgu dalību Ekonomikas un monetārajā savienībā no 2014. gada 1. janvāra, atceļot līdz šim spēkā bijušo "atliktās dalības" statusu. Vienlaikus Latvijas Bankas vēl 2005. gadā fiksētais lata kurss attiecībā pret eiro – 0.702804 – apstiprināts kā neatsaucami fiksēts pārejas kurss uz eiro (Padomes noteiktais maiņas kurss).

Tātad, kā Latvijas Banka informējusi jau iepriekš, pāreja uz eiro no nākamā gada 1. janvāra notiks pēc līdzšinējā Latvijas Bankas noteiktā lata piesaistes kursa eiro, par katru latu saņemot 1.422872 eiro (pēc noapaļošanas 1.42 eiro). Precīzo eiro summu iegūstam, dalot summu latos ar kursa vērtību 0,702804. Tas nozīmē, ka, piemēram, par saviem 100 latiem pēc eiro ieviešanas saņemsiet 142.29 eiro, un par 1,000 latiem – 1,422.87 eiro.

Eiro ieviešanas kārtības likums uzliek pienākumu, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, latu apmaiņā pret eiro, ko veiks kredītiestādes, valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", kā arī Latvijas Banka, gan skaidrās, gan bezskaidrās naudas apmaiņai piemērot tikai Padomes noteikto maiņas kursu – 0.702804 – un apmaiņu veikt bez komisijas maksas. Līdz eiro ieviešanas dienai eiro pirkšanas un pārdošanas kārtība paliek nemainīga, tātad arī pirkšanas vai pārdošanas tirgus kurss var atšķirties no Padomes noteiktā maiņas kursa.

Pievienojoties Eiropas Savienībai 2004. gadā, Latvija, tāpat kā citas jaunās dalībvalstis, kļuva par Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) dalībnieci ar atliktu pilntiesīgu dalību līdz brīdim, kad izpildīti Māstrihtas kritēriji. 2013. gada pavasarī Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas Konverģences ziņojumi par Māstrihtas kritēriju izpildi Latvijā bija pozitīvi, un tam sekojusi Latvijas atliktās dalības EMS atcelšana.

Lata vairāk nekā 8 gadus ilgā piesaiste eiro spējusi demonstrēt gan tās piemērotību tautsaimniecībai, gan noturību: lats bijis nemainīgi piesaistīts eiro kopš 2005. gada janvārī atbilstoši valdības eiro ieviešanas stratēģijai. Stabils lata kurss kopā ar ātru budžeta sakārtošanu un strukturālajām reformām kalpoja arī kā drošs enkurs straujākai Latvijas tautsaimniecības atlabšanai pēc nesenās krīzes.

Lata piesaistes kurss – 0.702804 – ir labi zināms finanšu tirgiem un plašam naudas lietotāju lokam. Ceram, ka lata pārejas kursa neatgriezeniska fiksēšana šajā līmenī turpmākajos mēnešos palielinās atbalstu pārejai uz eiro Latvijā (tas jau pašlaik ir tuvu 40%), augot apziņai plašākā sabiedrībā, ka tā būs vienkārša un caurspīdīga latu apmaiņa pret eiro pēc 2013. gada 9. jūlijā neatsaucami apstiprinātā kursa.