Publicēts: 14.03.2013.

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un obligāto rezervju normu.

Tā kā inflācijas rādītāji Latvijā ir noturīgi zemi un tautsaimniecības attīstības temps nerada riskus cenu stabilitātei vidējā termiņā, Latvijas Bankas padome uzskata, ka pašreizējie monetārās politikas nosacījumi ir atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.09.2012.

2.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

3.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

6.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

9.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus "Kredītu reģistra noteikumos" un "Noteikumos par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku", kuri stāsies spēkā ar 01.10.2013.

Kredītu reģistra noteikumu grozījumi paredz pilnveidot Kredītu reģistrā esošo informāciju klienta un klienta galvinieka kredītspējas novērtēšanai, finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības, makroekonomisko analīžu un statistikas vajadzībām.

Atbilstoši minētajiem Kredītu reģistra noteikumu grozījumiem tiek grozīti arī "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku", kā arī pilnveidotas Kredītu reģistra dalībniekiem Kredītu reģistra ziņu labošanas un aktualizēšanas iespējas failu veidā un iekļautas papildu prasības ar mērķi novērst Kredītu reģistra ziņu nepamatotu pieprasīšanu.