Publicēts: 07.03.2013.

"Latvijas gada monēta" kā monētu mākslas gada notikums ļauj izcelt mākslinieku ieguldījumu šai mākslas žanrā un noskaidrot, kā sabiedrība vērtē paveikto jubilejas un piemiņas monētu jomā, kādas tēmas, mākslinieciskie risinājumi tai šķiet pievilcīgākie. Arī šogad no 5. līdz 20. martam aicinām ikvienu izteikt savu viedokli, kura no 2012. gadā izdotajām monētām uzrunā ar māksliniecisko risinājumu, ir emocionāla, oriģināla un tematiski saistoša. Savu izvēli var izdarīt Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv vai aizpildot anketas multimediālajā izstādē "Ls.20. Nacionālās valūtas mākslas gadi" Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra 1B, Rīgā, kā arī bankas ēkās K. Valdemāra 2A, Rīgā, un Liepājas un Daugavpils filiālēs.

"Mana monēta" – ikviens balso no 5. marta līdz 5. aprīlim
Kopš lata atjaunošanas Latvijas Banka izlaidusi 92 jubilejas un piemiņas monētas, kas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības – miniatūrs mākslas darbs ko velta Latvijas vērtībām – notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, mūsu kultūras zīmēm. Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par to, kura no šīm monētām ir visizcilākā, šogad tiek rīkota arī aptauja "Mana monēta". Aptaujā "Mana monēta" var piedalīties aizpildot balsošanas anketu multimediālajā izstādē "Ls20. Nacionālās valūtas mākslas gadi", vai Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.

"Pārsteiguma monēta" (jeb inovatīvākā monēta) un "Iedvesmas monēta" (jeb skaistākā un mākslinieciski augstvērtīgākā) – žūrijas vērtējums
Atjaunotā lata 20 gadu vēsturē Latvijas monētas starptautiskajos konkursos saņēmušas 20 godalgu, visvairāk no tām – par inovatīvu risinājumu un mākslinieciski augstvērtīgu izpildījumu. Katrā no šiem konkursiem pasaules monētas vērtējušas starptautiskas žūrijas, kurās darbojušies dažādu nozaru eksperti no dažādām valstīm. Lai noskaidrotu Latvijas ekspertu – mākslinieku, vēsturnieku, kolekcionāru, uzņēmēju, mūziķu, arhitektu, kultūras darbinieku u.c. – viedokli, kura no 20 gadu laikā apgrozībā laistajām lata jubilejas un piemiņas monētām būtu saucama par neparastāko monētu jeb "Pārsteiguma monētu" un kura – par mākslinieciski izcilāko monētu jeb "Iedvesmas monētu", Latvijas Banka rīko ekspertu grupas aptauju.

Aptaujas Latvijas Banka rīko sadarbībā ar valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projektu "Trešais tēva dēls", Latvijas publiskajām bibliotēkām un tīklošanas portālu "Draugiem.lv". Aptauju ietvaros paredzētas arī izzinošas norises gan sociālā portāla "Draugiem.lv" lietotājiem, gan Latvijas publisko bibliotēku apmeklētājiem.

Visu aptauju rezultāti līdz 3. maijam tiks publicēti Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv.