Publicēts: 13.11.2012.

Latvijas Bankas padome šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un obligāto rezervju normu.

Šī gada laikā Latvijas centrālās bankas procentu likmes ir secīgi pazeminātas, ņemot vērā zemos inflācijas riskus un motivējot bankas brīvos latu resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai. Pašlaik inflācijas riski joprojām ir ierobežoti, un Latvijas Banka vidējā termiņa riskus cenu stabilitātei nesaskata, taču ekonomikas izaugsme bijusi noturīgāka, nekā iepriekš prognozēts. Turklāt vērojama arī pakāpeniska ekonomikas pārsvēršanās no ārējā uz iekšējo pieprasījumu. Latvijas Bankas padome uzskata, ka pašreizējie monetārās politikas nosacījumi ir atbilstoši ekonomiskajai situācijai.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.09.2012.

2.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

3.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

6.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.09.2012.

9.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.050

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.09.2012.

0.075


Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Banka izsniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā.