Publicēts: 12.07.2012.

Ņemot vērā, ka riski cenu stabilitātei vidējā termiņā ir ierobežoti un inflācija turpina samazināties, kā arī prognozējamo Eiropas parādu krīzes negatīvo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, Latvijas Bankas padome šodien nolēma pazemināt visas Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes:

  • Latvijas Bankas refinansēšanas likmi no 3.5% uz 3.0%;
  • banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 0.25% uz 0.1%;
  • banku noguldījumu iespējas uz septiņām dienām Latvijas Bankā procentu likmi no 0.375% uz 0.125%;
  • aizdevumu iespējas uz nakti procentu likmes:
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 5 darbadienas, procentu likme no 5.0% uz 4.0%,
  • aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot ne vairāk kā 10 darbadienas, – no 10.0% uz 7%,
  • un aizdevumu iepriekšējās 30 dienās izmantojot vairāk nekā 10 darbadienas, – no 15% uz 10%.

Monetārās politikas nosacījumu mīkstināšana, kas veikta secīgi pēc šī gada martā veiktā atsevišķu likmju pazeminājuma dos papildu motivāciju bankām brīvos latu resursus novirzīt tautsaimniecības attīstībai. Jaunās aizdevumu iespējas procentu likmes bankām tiks piemērotas no 2012. gada 24. jūlija. Bankām noteiktā obligātā rezervju norma nav mainīta.

Gada vidus sēdē Latvijas Bankas padome, kā ierasts, pārskatīja tautsaimniecības attīstības prognozes. Lai gan ekonomikas izaugsme šogad būs straujāka, nekā prognozēts gada sākumā, tomēr nenoteiktība un riski saglabājas augsti, ko pamatā nosaka nestabilā situācija parādu krīzes skartajās Eiropas valstīs. Spēcīgāks par sagaidīto ārējais pieprasījums kopā ar nostiprināto konkurētspēju ļāva arī Latvijas tautsaimniecības dalībniekiem saglabāt pozitīvu skatu nākotnē un sasniegt straujāku ekonomikas izaugsmi šī gada sākumā. Tādēļ Latvijas IKP izaugsmes prognoze gadam kopumā paaugstināta no 1.3% līdz 3.5-4.0%, kas būs vērtējama kā relatīvi laba attīstība uz kopējā Eiropas valstu fona. Tomēr jārēķinās, ka Eiropas parādu krīze nav atrisināta, un šajā atjaunotajā prognozē ierēķināts, ka gada sākumā sagaidītā ārējā pieprasījuma palēnināšanās pārceļas uz gada otro pusi.

Latvijas Bankas inflācijas prognoze 2012. gadam paliek nemainīta – patēriņa cenu kāpums sagaidāms 2.4% gadā.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta vietnes www.bank.lv jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.07.2012.

3.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2012.

4.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2012.

7.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.07.2012.

10.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.07.2012.

0.1

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.07.2012.

0.125

Refinansēšanas likme ir viena no galvenajām Latvijas Bankas noteiktajām procentu likmēm, kura ietekmē centrālās bankas refinansēšanas darījumu izsolēs piedāvāto latu resursu procentu likmes, līdz ar to atstājot iespaidu arī uz Latvijas starpbanku tirgus likmēm. Kā Latvijas Bankas monetāros instrumentus kredītiestādes var izmantot arī pastāvīgās finanšu resursu aizņemšanās un noguldīšanas iespējas - aizņemties no Latvijas Bankas latu resursus pret vērtspapīru ķīlu uz nakti un noguldīt latu līdzekļus Latvijas Bankā uz nakti un uz 7 dienām.