Publicēts: 13.06.2012. Aktualizēts: 14.06.2012.

God. žurnālisti!

Uzaicinām Jūs uz Latvijas Bankas rīkotā studentu zinātnisko darbu konkursa noslēgumu un diskusiju par aktuāliem Latvijas tautsaimniecības attīstības un ekonomikas politikas jautājumiem, kas notiks ar studentu, Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča un Latvijas Bankas speciālistu līdzdalību. Diskusija notiks Latvijas Bankā 15. jūnijā plkst. 11:00.

Latvijas Banka 2011./2012. studiju gadā rīkoja gadskārtējo, jau desmito Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi, iesaistot šajā darbā spējīgākos jaunos ekonomistus.

Konkursa rezultāti ir izvērtēti, un par prēmējamiem atzīti pieci studentu darbi no 18 iesniegtajiem (laureātu saraksts).

Godalgoti četri Rīgas Ekonomikas augstskolas un viens Latvijas Universitātes studentu darbs.

Pēc oficiālās diskusijas iespēja turpināt sarunas ar studentiem pie vasarīga cienasta.

Ja vēlaties būt klāt šai pasākumā, lūdzam Jūs piektdien, 15. jūnijā, ierasties Latvijas Bankā, K. Valdemāra ielā 2a.

Sākums: 11:00, orientējošais ilgums – 1-1.5 stundas.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Par piedalīšanos ļoti vēlams paziņot Latvijas Bankas preses dienestam līdz 15. jūnijam plkst. 10:00. Tālruņi 67022 384.