Publicēts: 25.05.2012.

Ņemot vērā to, ka tautsaimniecība pēdējos ceturkšņos augusi samērā strauji un pakāpeniski uzlabojas situācija kreditēšanas jomā, savukārt riski cenu stabilitātei vidējā termiņā ir mēreni, Latvijas Bankas padome vērtēja esošos monetārās politikas nosacījumus kā atbilstošus ekonomiskajai situācijai un šodien nolēma nemainīt Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes un banku sektoram noteikto obligāto rezervju normu.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.03.2010.

3.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.03.2012.

5.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.03.2012.

10.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

24.03.2012.

15.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.25

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.375

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus "Dalības kārtībā latu skaidrās naudas darījumos Latvijas Bankā", kas stāsies spēkā ar 01.06.2012., kuros pilnveidota skaidrās naudas darījumu kārtība kredītiestādes maksātnespējas vai bankrota procedūras uzsākšanu gadījumos, kā arī uzlabota un precizēta savstarpējā sadarbība un komunikācija starp Latvijas Banku un kredītiestādēm vai to pilnvarotajiem komersantiem skaidrās naudas darījumos gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumos", kas stāsies spēkā ar 01.06.2012., lai uzlabotu licencēšanas procesu un kontroli. Noteikumos precizētas normas tirgus dalībniekiem, kuru dalībnieki ir ārvalstīs reģistrētas juridiskas personas. Ir noteiktas stingrākas prasības tirgus dalībniekiem jaunas licences saņemšanai, ja par pārkāpumiem ir anulēta kāda licence, t. i., jaunas licences izsniegšanas atteikuma termiņš pagarināts no 6 mēnešiem uz 1 gadu. Turpmāk ārvalstu valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā tiks atļauta PVN atmaksa personām, kas reģistrētas valstīs ārpus ES.

Latvijas Bankas padome apstiprināja grozījumus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci", kas stāsies spēkā ar 01.06.2012. Sakarā ar to, ka ir stājies spēkā jauns Personu apliecinošo dokumentu likums, kas paredz jaunu personu apliecinošu dokumenta veidu – personas apliecība jeb identifikācijas karte, ieteikumi papildināti ar informāciju, kādi ir personas identitāti apliecinoši dokumenti. Precizētas arī aizdomīgu darījumu pazīmes.