Publicēts: 07.03.2012. Aktualizēts: 13.03.2012.

Latvijas Banka izveidojusi jaunu statistikas datubāzi INTS, kas pieejama Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv, sākot ar 2012. gada 7. martu. INTS nodrošina datu lietotājiem mūsdienīgu, ērtu un pielāgojamu datu atlasi, ļauj saglabāt izveidotos datu pieprasījumus un veikt datu eksportu, kā arī sniedz datu grafiskās analīzes iespējas.

Datubāzē pieejamo statistikas datu klāsts pakāpeniski tiks paplašināts. Sākotnēji INTS (INTeraktīva Statistika) tiek publiskoti maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, tiešo investīciju un ārējā parāda statistikas dati, kā arī lata efektīvie kursi. Vienlaikus Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika/Datu telpa/Galvenie rādītāji" trīs mēnešus tiks turpināta minēto datu publicēšana līdzšinējā apjomā.

Latvijas Banka apkopo un publicē dažādus statistiskos datus, kas nepieciešami Latvijas, Eiropas un starptautiskajām institūcijām, finanšu un citiem uzņēmumiem, pētniekiem un studentiem  un kas tiek izmantoti makroekonomiskajai analīzei un uzņēmumu darbības plānošanai. Galvenie datu veidi ir banku un monetārā statistika, procentu likmju statistika, maksājumu bilances statistika, maksājumu sistēmu statistika un ceturkšņa finanšu konti. Statistikas sadaļu Latvijas Bankas interneta vietnē katru mēnesi lieto aptuveni 2 tūkstoši lietotāju.