Publicēts: 19.01.2012.

Ņemot vērā to, ka inflācijai ir krituma tendence un, neapdraudot cenu stabilitāti, iespējams veicināt finanšu sektora rīcībā esošo brīvo līdzekļu straujāku pieejamību uzņēmumiem, Latvijas Bankas padome šodien nolēma samazināt rezervju normu par vienu procentu punktu – banku saistībām virs 2 gadiem no 3% uz 2% un pārējām rezervju bāzē iekļautajām banku saistībām no 5% uz 4%. Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes netika mainītas.

Samazinot rezervju normu, tiek atbrīvoti papildu finanšu resursi kreditēšanai un radīti labvēlīgāki apstākļi tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamo kreditēšanas resursu pieejamībai. Vienlaicīgs rezervju normas samazinājums dažādu termiņu saistībām nodrošinās vienmērīgu ietekmi uz brīvo līdzekļu pieejamību banku sektorā un turpinās uzturēt banku motivāciju ilgtermiņa līdzekļu piesaistē.

Vairāk – Latvijas Bankas prezidenta I. Rimšēviča šīs dienas preses konferencē sniegtajā ziņojumā Latvijas Bankas interneta lapas jaunumos.

Atgādinām, ka Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes ir šādas:

 

Spēkā no

% gadā

Latvijas Bankas refinansēšanas likme

24.03.2010.

3.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 5 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

7.5

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot ne vairāk kā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

15.0

Latvijas Bankas aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme, aizdevumu izmantojot vairāk nekā 10 darba dienas iepriekšējās 30 dienās

09.12.2008.

30.0

Banku noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.25

Banku noguldījumu iespējas uz 7 dienām Latvijas Bankā procentu likme

24.11.2010.

0.375

Informācija redaktoriem
Obligāto rezervju norma ir viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem – jo tā mazāka, jo bankām lētāk piesaistīt finanšu resursus, un tādējādi pieaug banku kreditēšanas iespējas. Samazinot rezervju normu banku saistībām virs 2 gadiem no 3% līdz 2% un visām pārējām rezervju bāzē iekļautajām saistībām no 5% līdz 4%, sagaidāms, ka obligāto rezervju prasības samazināsies par aptuveni 153 milj. latu.
Banku obligātās rezerves aprēķina kā noteiktu procentu no banku piesaistītajiem noguldījumiem un banku emitētajiem vērtspapīriem, kas jāglabā Latvijas Bankā, un šī prasība jāizpilda vidēji mēnesī. Obligāto rezervju normas izpilde tiek vērtēta aprēķina periodā no 24. datuma līdz nākamā mēneša 23. datumam.