Publicēts: 19.12.2011.

Eiropas Centrālā banka ik gadu rīko kādai no ES dalībvalstīm veltītas Kultūras dienas, tādējādi vienlaikus uzsverot Eiropu vienojošās idejas un kultūras un tradīciju dažādību. Līdz šim notikušas astoņām valstīm veltītas dienas, un 2013. gadā iespēja atklāt savu kultūras bagātību un izcilību Frankfurtē būs Latvijai.

Eiropas Centrālās bankas Kultūras dienās četrās nedēļās rudenī Frankfurte pie Mainas kļūst par mājvietu daudziem augstas kvalitātes priekšnesumiem dažādās mākslās, iekļaujot teātri, mūziku, deju, dokumentālo kino, literatūras lasījumus, vizuālās mākslas izstādes, pasākumus bērniem. Vienu no nozīmīgākajiem pasākumiem Eiropas Centrālā banka kopā ar Frankfurtes Domi rīko labdarībai. Kopumā šī svētku pasākuma sekmīgai norisei Eiropas Centrālā banka sadarbojas ar pārstāvētās valsts centrālo banku un daudziem citiem partneriem.

Pasākumi notiek Frankfurtes operas namos, teātros, koncertzālēs (ieskaitot baznīcas), izstāžu zālēs u.c. Frankfurte pie Mainas ir ļoti dzīva Eiropas un Vācijas vidienes pilsēta, kurā savienojas vāciskā un starptautiskā vide – tā ir liels finanšu, transporta un komerciālu pasākumu centrs, piektā lielākā Vācijas pilsēta, kas iedzīvotāju skaita ziņā salīdzināma ar Rīgu.

Vairāk par ECB Kultūras dienām šogad un iepriekšējos gados – šeit.