Publicēts: 05.09.2011.

Latvijas Banka 2011. gada 12. oktobrī organizē gadskārtējo tautsaimniecības konferenci, kuras tēma šoreiz: "Globālās problēmas un lokālās iespējas: Baltijas valstu sasniegumi un perspektīvas".

Konferenci ar ievadreferātu atklās Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Eiro zonas parādu krīzes risinājumu kontekstā konferences dalībniekiem klātienē un interneta tiešraidē noteikti būs interesanta Eiropas Centrālās bankas Valdes un Padomes locekļa Dr. oec. Jirgena Štarka (Jürgen Stark) uzstāšanās "Ekonomiskās korekcijas monetārajā savienībā". Jirgens Štarks ir labi zināms Eiropas ekonomists, viens no Eiropas vienotās valūtas arhitektiem.

Kā ierasts, tālāk konference noritēs divās daļās – ar starptautisku ekspertu un vietējā tirgus dalībnieku skatījumu un diskusiju.

Pirmā daļa "Ekonomiskās norises Eiropā un to ietekme uz Baltijas valstīm: akadēmiskais un politiskais skatpunkts" būs veltīta eiro ieviešanas analīzei – nesen notikušajai pārejai uz ES vienoto valūtu Igaunijā un sagaidāmajai Latvijā. Viens no diskusijas dalībniekiem – Somijas Bankas padomnieks Mertens Ross (Märten Ross) – strādājis par Igaunijas Bankas viceprezidentu no 2000. līdz 2011. gadam, tādējādi ietekmējot eiro ieviešanas procesu. Tas arī ļauj viņam spriest par to, kā Igaunija sasniegusi un nostiprinājusi makroekonomisko stabilitāti globālās finanšu un Eiropas parādu krīzes apstākļos.

Otrajā daļā "Latvijas eksports: potenciāls, problēmas un nākotnes iespējas", izsekojot uzņēmuma, nozares pārstāvniecības, bankas un eksportu veicinošās valsts institūcijas stāstam, būs iespēja saredzēt, vai pašlaik sasniegtajam straujajam eksporta kāpumam ir ilglaicīgs pamats, atrast vājos ķēdes posmus un diskutēt par praktiskiem darbiem uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanai.

Konferences materiāli tiek ievietoti Latvijas Bankas interneta vietnēs bank.lv un makroekonomika.lv. Pašlaik tur var iepazīties ar konferences programmu un referentiem. Šais vietnēs būs iespējams vērot konferenci tiešraidē un neklātienē piedalīties diskusijās.

Konferences apmeklējums būs ar ielūgumiem. Tā notiks viesnīcā "Radisson Blu Daugava".